Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva už šiesty rok organizuje originálne podujatie KROKOVAČKA. Ukazuje, že chôdza je skvelým preventívnym prostriedkom množstva závažných ochorení za nulové finančné aj ekologické náklady. Naši všeobecní lekári sa cieľavedome roky venujú prevencii a zároveň šetria planétu. Stali sa predvojom  hlavnej myšlienky Svetového dňa rodinných lekárov na rok 2024: „Zdravá planéta, zdraví ľudia“. 

Najväčšia zdravotná hrozba 21. storočia

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) v roku 2010 vyhlásila 19. máj za Svetový deň rodinných lekárov. Vzdáva hold náročnej práci všeobecných lekárov na celom svete a medicíne vynikajúcej kvality, ktorou obohacujú našu spoločnosť. Oceňuje ich nezastupiteľnú úlohu v zdravotníckom systéme, ako lekárov prvého kontaktu. Pretože rodinní lekári sú prví, ktorých ľudia vyhľadajú pri zdravotných problémoch.

Oslavu Svetového dňa rodinných lekárov spája WONCA vždy s aktuálnou témou. V tomto roku je pozornosť upriamená na zdravie našej planéty a vystihuje ju heslo Svetového dňa rodinných lekárov 2024:  „Zdravá planéta, zdraví ľudia“.

WONCA zdôrazňuje priame prepojenie medzi zdravím našej planéty a zdravím pacientov. Naliehavo upozorňuje svet, že klimatická zmena je najväčšou zdravotnou hrozbou 21. storočia.

Ľudská aktivita narúša prírodné systémy Zeme, čo má priamy vplyv na naše zdravie. Všeobecní lekári veľmi jasne vidia dopad klimatickej zmeny na zdravie pacientov. Ochranu životného prostredia považujú za kľúčovú pre naše zdravie a blaho (well-being). V deň svojho sviatku spojili hlasy a žiadajú svetových lídrov, aby urgentne podnikli kroky na ochranu zdravia celosvetovej populácie pred klimatickou krízou. Pod otvorený list s touto výzvou sa podpísali organizácie, ktoré reprezentujú tri milióny lekárov a zdravotníckych profesionálov celého sveta.

4,4 % celosvetových uhlíkových emisií produkuje zdravotníctvo

„Zdravie našich pacientov závisí na zdraví planéty“, hovorí MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, zástupkyňa vo výboroch WONCA. Všeobecní lekári nezostávajú len pri výzvach. Poznajú spôsob, ako konkrétne prispieť k ozdraveniu planéty aj ľudí. Uhlíková stopa sektora zdravotnej starostlivosti tvorí až 4,4 % celosvetových uhlíkových emisií. Kľúčom k jej zníženiu je primárna starostlivosť  a prevencia chorôb.

„Keď sa lekári prvého kontaktu, ktorí sprevádzajú svojich pacientov na ceste za zdravím po celý život, zamerajú na včasnú diagnostiku a zmenu životného štýlu, zníži sa potreba intenzívnej medicínskej starostlivosti v budúcnosti. Tento prístup zlepšuje zdravie populácie a zároveň  výrazne znižuje emisie, ktoré by neskôr vznikali pri intenzívnych medicínskych procedúrach,“ vysvetľuje doktorka Bendová.

Zakráčaj si so svojím lekárom

Dá sa povedať, že motto roku 2024 „Zdravá planéta, zdraví ľudia“  napĺňa Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva už dlho. Má na to originálny recept – Krokovačku, ktorú „predpisuje“ pravidelne už šesť rokov pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov.  Zdôrazňuje úlohu všeobecných lekárov vo sfére primárnej aj sekundárnej prevencie, teda v oblasti starostlivosti o zdravých pacientov. Propaguje zdravý životný štýl. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je pohyb.

Krokovačka je zážitok a edukácia v jednom. Všeobecní lekári doslova vykročia z ambulancií a pozvú svojich pacientov: „Zakráčaj si so svojim lekárom za zdravím“.  Poslaním lekárov je  nielen liečba, ale aj prevencia – najlepšia cestu k zdraviu. Prospešná je chôdza i spoločný čas strávený vonku, v prírode.

Všeobecný lekár má v komunite jedinečnú úlohu, sprevádza svojich pacientov za zdravím po celý život. Dobre im rozumie, vie s nimi hovoriť, vysvetľovať veci a je pre nich dôveryhodný zdroj informácií. Lekár, ktorý ide osobným príkladom zdravým spôsobom života, či na Krokovačke, má na ľudí v komunite veľmi pozitívny vplyv.

Bližšie k pacientom

MUDr. Peter Lipovský, viceprezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva vyzdvihuje ďalší kvalitatívny posun: „Celkovo môžem povedať, že sme bližšie k pacientom. Za posledných desať rokov prešlo všeobecné lekárstvo pozitívnymi zmenami a výrazne sa zvýšili naše kompetencie. Manažujeme pacientov s rôznymi ochoreniami, riešime akútne prípady hypertenzie, robíme predoperačné vyšetrenia, monitorujeme krvný tlak, vyhodnocujeme EKG … Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť a pacient môže riešiť mnoho svojich problémov na jednom mieste – v ambulancii všeobecného lekára“.

„Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva je organizácia angažovaných lekárov, záleží nám na pacientoch.  Aby sme boli bližšie k svojim komunitám a inšpirovali k chôdzi ešte viac ľudí, organizujeme Krokovačku na viacerých miestach Slovenska“, dodáva MUDr. Jana Bendová.

Krokovačka kráča Slovenskom

Krokovačka sa z pôvodného veľkého centrálneho podujatia v Bratislave postupne rozširuje do ďalších slovenských miest a obcí.  V súčasnosti by sa pri príležitosti Svetového dňa rodinných lekárov malo na Slovensku uskutočniť viacero lokálnych Krokovačiek. Spolu tvoria celoslovenskú aktivitu, prepojenú dobrou náladou a užitočnou myšlienkou. Krokovačka 2024 kráča cez Veľký Biel, Bratislavu, Košice, Miloslavov, Terňu, Šaľu, Želovské pivnice, Prešov a popod Vysoké Tatry.

„Pozývame našich pacientov, aby si zakráčali so svojimi lekármi za zdravím!“, uzatvára všeobecný lekár MUDr. Peter Lipovský.

My, rodinní lekári, lekári a zdravotnícki pracovníci sveta vyzývame svetových lídrov, aby prijali naliehavé opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia svetovej populácie v dôsledku klimatickej krízy.

Klimatické zmeny už majú rozsiahly vplyv na ľudské zdravie. Ako zdravotnícki pracovníci v prvej línii čoraz viac reagujeme na núdzové zdravotné stavy vyvolané klimatickou krízou. Napriek rastúcim škodám a utrpeniu sa stále vyvíjajú nové zdroje fosílnych palív a emisie skleníkových plynov neustále rastú.

Ak máme mať nejakú šancu obmedziť otepľovanie na 1,5 °C a zastaviť eskaláciu núdzovej situácie v oblasti zdravia, musíme zastaviť šírenie fosílnych palív.

Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala na uzatvorenie Zmluvy o nešírení fosílnych palív a ukončenie dotácií na fosílne palivá.

Preto sa pripájame k týmto výzvam a vyzývame všetky vlády, aby urgentne prijali nasledujúce zdravotné opatrenia:

 • Ukončiť rozširovanie akejkoľvek novej infraštruktúry a výroby fosílnych palív.
 • Postupne ukončiť existujúcu výrobu a používanie fosílnych palív.
 • Zrušiť dotácie na fosílne palivá a investovať do energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Rýchla cesta k spravodlivému prechodu, ktorý reaguje na potreby jednotlivcov, spoločenstiev a krajín, aby sa odklonili od systémov založených na energii z fosílnych palív smerom k rôznorodejším, odolnejším a inkluzívnejším ekonomikám poháňaným energiou z obnoviteľných zdrojov.

Svetová organizácia rodinných lekárov (WONCA) zdieľa túto výzvu v mene pracovnej skupiny Svetovej organizácie rodinných lekárov (WONCA) pre zdravú planétu.

Túto výzvu schválili nasledujúce organizácie, ktoré zastupujú 3 milióny odborných zdravotníckych pracovníkov.

Pozrite si zopár príkladov a skončíte so sedavým spôsobom života:

Denná rýchla chôdza – zdravší život.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzdvihuje, že chôdza má široké spektrum  zdravotných benefitov a málo rizík.

Zvýšené srdcovocievne a pulmonálne (srdce a pľúca) fitnes:

 • redukuje riziko srdcovo cievnych ochorení a mŕtvice,
 • pomáha liečbe vysokého krvného tlaku,
 • vysokého cholesterolu,
 • cukrovky,
 • bolesti alebo stuhnutosti svalov a kĺbov,
 • Chôdza buduje silnejšie svalstvo a zlepšuje rovnováhu.

Miernou fyzickou aktivitou, ako je rýchla chôdza 11 minút denne (približne 75 minút týždenne sa dá predísť jednému z desiatich predčasných úmrtí – tvrdí štúdia zverejnená v britskom Journal of Sport v roku 2023.

Chôdza znižuje riziko vzniku demencie, niektorých typov rakoviny a iných chronických chorôb. Zlepšuje náladu a mentálne zdravie, znižuje stres, zlepšuje kvalitu spánku.

Chôdza posilňuje imunitný systém. Chráni nás počas sezóny chrípky a nachladnutia. Počas štúdie 1000 mužov a žien kráčalo 20 minút denne aspoň 5 krát týždenne a 43% z nich malo menej dní PN. Tí, ktorí ochoreli, mali kratší priebeh so slabšími príznakmi.

Ženy, ktoré kráčajú sedem, alebo viac hodín týždenne majú o 14% nižšie riziko rakoviny prsníka. 

Chôdza zlepšuje kognitívne funkcie: posilňuje pamäť, zlepšuje pozornosť a schopnosť riešiť problémy a zvyšuje kreativitu. Štúdie dokazujú, že chôdza zvyšuje prítok krvi do mozgu, čo vedie k uvoľňovaniu hormónov, ktoré podporujú rast nových neurónov. To v konečnom dôsledku zlepšuje celkovú fungovanie mozgu.

Chôdza má omladzujúci účinok a pomáha predchádzať ochoreniam spojeným so starnutím.

Pravidelná chôdza pomáha budovať svalstvo celého tela, vrátane tváre.

Chôdza znižuje bolesť kĺbov, spojenú s artritídou. Dokonca šesť – sedem kilometrov chôdze za týždeň je prevenciou vzniku artritídy. Chôdza ochraňuje kĺby kolien a bokov tým, že ich zvlhčuje a posilňuje svalstvo, ktoré ich drží. 

15 minútová prechádzka dokáže potlačiť chuť na čokoládu a dokonca znižuje množstvo čokolády, čo zjete v stresových situáciách.

 • Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, rakovina, chronické ochorenia dýchacieho ústrojenstva  a duševné poruchy príčinou 86 % úmrtí v európskom regióne. Liečenie týchto ochorení tvorí až 70 – 80 % nákladov na zdravotnú starostlivosť.
 • Prevencia – hlavne primeraná fyzická aktivita a správna výživa do veľkej miery znižujú riziko vzniku týchto neprenosných ochorení.
 • Srdcovo cievne ochorenia sú vo svete i na Slovensku dlhodobo hlavnou príčinou úmrtí. Postihujú čoraz mladšie ročníky.
 • Na Slovensku ročne zomrie na srdcovo cievne ochorenia približne 25.000 ľudí.
 • Slovákov najviac ohrozuje vysoký krvný tlak a poruchy srdcového rytmu.
 • Srdcovo cievne ochorenia patria medzi civilizačné choroby 21. storočia. Dôvodom vysokého výskytu srdcovocievnych chorôb na Slovensku je podceňovanie preventívnych prehliadok u všeobecného lekára a nezdravý životný štýl – málo pohybu a nezdravá strava.
 • Normálnu, zdravú váhu má len o trochu viac ako tretina dospelých Slovákov. Nezdravý životný štýl vedie aj k nadváhe a obezite.
 • Na svete žije 537 miliónov diabetikov a trend výskytu cukrovky stúpa. V roku 2022 zomrelo na dôsledky diabetu 6.7 milióna ľudí.
 • Na Slovensku je s diabetom diagnostikovaných viac ako 355.000 ľudí a počet diabetikov stúpa. Pravidelný pohyb pomáha k zlepšeniu kompenzácie diabetu a tým prispieva k zníženiu rizika dlhodobých komplikácií diabetu.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva mala tento rok na WONCA WORLD 2023 v Sydney vo svojej doterajšej histórii nielen početné zastúpenie, ale hlavne najvyšší počet aktívnych účastníkov. Jej členovia úspešne prezentovali svoje práce formou ePosterov aj formou prednášok.

MUDr. Jana Bendová sa konferencie aktívne zúčastnila spolu s MUDr. Michaelou Macháčovou nielen na zasadnutí Svetového výboru WONCA, ale aktívne aj formou posteru s názvom Choosing wisely mission among Slovak GPs – Misia vyberaj rozumne medzi slovenskými praktickými lekármi.

Misiu Vyberaj rozumne/Choosing wisely odštartovala ešte v roku 2012 Americká spoločnosť internej medicíny a pridalo sa k nej viac ako 75 odborných spoločností v USA a v Európe mnohé krajiny, ako napríklad Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko. O propagáciu a zavedenie cieľov iniciatívy aj do slovenskej praxe všeobecného lekárstva sa usiluje už niekoľko rokov MUDr. Jana Bendová.

„Prezentácia posteru a následná diskusia vyvolali ohlas a zahraniční kolegovia boli radi, že hnutie sa dostalo medzi slovenských všeobecných lekárov. Radšej by som však hovorila o tom, čo ma na WONCA WORLD 2023 inšpirovalo. Prvým a pre mňa zaujímavým postrehom bol kritický postoj niektorých zahraničných kolegov k preventívnym prehliadkam a skríningovým programom. Jedna z hlavných prednášok konferencie zdôrazňovala, že nie vždy v rámci skríningu platí heslo – čím viac, tým lepšie. Výsledky skríningov bývajú totiž často falošne pozitívne alebo falošne negatívne. Akoby bolo chimérou, že každý skríning zlepšuje prežívanie a kvalitu života. Napríklad na rakovinu prsníka sa musia zoskrínovať tisícky žien, aby sa zachránil jeden ľudský život. Diskusie na túto tému nastoľovali etické otázky, či to stojí za to. Nielen z pohľadu financií, ale aj z pohľadu prežívania ľudí, ktorí sa skríningov zúčastnili a mali napríklad falošne pozitívny výsledok. Čím všetkým si museli prejsť, pokiaľ ďalšia diagnostika potvrdila, že sú zdravotne v poriadku? Ako to zasiahlo ich životy? Netrpeli desiatky žien zbytočne, aby sa zachránil život jednej? “

Tento provokatívny pohľad bol pre doktorku Bendovú veľmi podnetný, pretože je aj členkou komisie pre skríningy na Slovensku. „Veda sa týka aj preventívnych opatrení a treba naozaj uvažovať nad efektívnosťou prístupu čo najviac vyšetrovať a čo najviac vyhľadávať včasné ochorenia. Nie vždy je to prínosné. A pretože kapacity ľudských zdrojov vo všeobecnom lekárstve sú dnes limitované takmer na celom svete, treba s nimi rozumne nakladať. Aby lekári nevenovali viac času vyhľadávaniu ochorení v zdravej populácii ako diagnostike a liečbe tých, ktorí to potrebujú urgentnejšie.“

Podľa MUDr. Jany Bendovej sú dnes skríningy atraktívnou témou, ale upozorňuje napríklad aj na fakt, že Európska komisia dala „zelenú“ onkologickým skríningom pred inými rovnako dôležitými projektmi. „Možno rovnici, ktorú skríningy ponúkajú – napríklad ideš na mamografiu – zachrániš si život – ľudia viac rozumejú. Povie sa však A, a už sa nehovorí B. Najmä v severských krajinách sú ženy podrobnejšie informované aj o rizikách skríningu a očakáva sa od nich, aby sa dostatočne informované samy uvedomelo rozhodli, či skríningové vyšetrenie absolvujú, alebo nie. U nás sa viac „naháňajú“ čísla a ženám sa neponúka možnosť, aby si zvážili pre a proti. A naša spoločnosť nie je ani vedená ku kritickému hodnoteniu medicínskych informácií. Nie som proti skríningom, ale nemali by sa robiť bezhlavo a autoritatívne.“

Ďalšou témou, ktorá doktorku Bendovú na WONCA WORLD 2023 v Sydney oslovila, bola iná komunikácia lekárov s pacientmi rešpektujúca ich názor aj kultúru. „Pacient má byť partnerom a má byť vnímaný ako človek, ktorému treba podať informácie, vysvetliť mu pre a proti a on má na základe toho spolurozhodovať. Pri tomto prístupe sa berú viac do úvahy želania a predstavy pacienta o jeho živote a o jeho zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku mi takáto diskusia dosť chýba.“

Viceprezident SSVPL MUDr. Peter Lipovský vystúpil s prednáškou Zvýšenie kompetencií všeobecného lekára – bližšie k pacientovi, efektívnejšie k systému zdravotnej starostlivosti na najväčšom medzinárodnom podujatí pre všeobecných lekárov – na svetovej konferencii WONCA WORLD 2023 v Sydney. Slovensko sa tak ocitlo v prestížnej spoločnosti spíkrov z celého sveta.

Vo svojej prednáške MUDr. Lipovský zdôraznil fakt, že za posledných 10 rokov sa kompetencie slovenských všeobecných lekárov výrazne zvýšili. Ich činnosť, ktorá bola obmedzená na kuratívne liečenie a základnú prevenciu s pomocou základných krvných testov a očkovania, sa rozšírila, a dnes všeobecný lekár vo svojej ambulancii manažuje pacientov s arteriálnou hypertenziou, dyslipidémiou, prediabetes, obezitou, vykonáva predoperačné vyšetrenia, vyhodnocuje EKG, ABI, FOB, INR, CRP, monitorovanie krvného tlaku a rieši akútne prípady hypertenzie. Všeobecní lekári tiež vykonávajú stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika podľa najnovších smerníc a nastavujú adekvátnu liečbu. Niektorí lekári začali realizovať aj ultrazvuk brušnej dutiny. V ambulanciách všeobecného lekára sa tiež používa a vyhodnocuje Montreal Cognitive Test u indikovaných pacientov, ktorí sú následne poslaní k špecialistom. Počas pandémie Covid-19 boli do praxe všeobecného lekára pridané aj telemedicínske postupy.

MUDr. Peter Lipovský vo svojej prednáške upozornil na to, že z pohľadu pacienta je takáto komplexná zdravotná starostlivosť u všeobecného lekára vítaná, pretože pacient môže riešiť mnoho svojich problémov na jednom mieste. Zároveň sú všetky uvedené aktivity, vrátane preventívnych vyšetrení, hradené verejným zdravotným poistením nad limitom. To vedie k vyššej lekárskej a ekonomickej motivácii všeobecného lekára.

MUDr. Lipovský nezabudol vo svojej prednáške kolegom vyzdvihnúť aj oveľa väčšiu efektívnosť využívania verejných prostriedkov, pretože špecializovaná starostlivosť je oveľa nákladnejšia a ťažšie dostupná. Svoju prezentáciu zakončil hypotézou vhodnou pre ďalší výskum, a to, že včasná a efektívna služba všeobecného lekára výrazne znižuje počet úmrtí, ktorým sa dá predchádzať.

Svoju aktívnu účasť na svetovej konferencii WONCA 2023 v Sydney MUDr. Lipovský bezprostredne po svojej prednáške zhodnotil takto: „Na svetovom kongrese všeobecných praktických lekárov v Sydney som sa ocitol v exkluzívnej spoločnosti odborníkov z celého sveta. Som veľmi rád, že som mohol ako viceprezident SSVPL prezentovať naše skúsenosti, a veru nemáme sa za čo hanbiť! Musíme všetci na všetkých úrovniach pokračovať v naštartovaných reformách primárneho kontaktu. Zdravotné poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a už niekoľko rokov sústreďujú svoju pozornosť na viac prevencie a riešenie chronických pacientov všeobecnými praktickými lekármi. Verím, že aj nová vláda na čele s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou bude mať ako hlavnú prioritu nás, vašich všeobecných praktických lekárov.“

Gratulujeme MUDr. Petrovi Lipovskému k veľkému úspechu!

HLAVNÉ BENEFITY

1. Zľavy na účastnícky poplatok na konferencie, semináre a workshopy organizované SSVPL v roku 2024 (vrátane 45. výročnej konferencie SSVPL).

2. Prístup do uzavretej členskej sekcie na stránke www.ssvpl.sk:

A: prístup k dôležitým medzinárodným dokumentom, ktoré SSVPL preložila do slovenského jazyka.

B: prístup k výnimočnému obsahu: – právnické dokumenty, články, videá od JUDr. Humeníka – špeciálny obsah (infografiky, články, videá, brožúry) od Slovenského pacienta – časovo neobmedzený prístup k prednáške poisťovní na výročnej konferencii

3. Sprostredkovanie voľných pracovných miest a ambulancií z celého Slovenska, resp. postúpenie ambulantnej praxe zadarmo (zverejníme info na webe ssvpl.sk a/alebo mladipraktici.sk, + mailing členom SSVPL zadarmo).

ĎALŠIE BENEFITY

4. Možnosť účasti na medzinárodných konferenciách tých organizácií, ktorých je SSVPL členom (napr. WONCA, EFPC…).

5. Prednostné informovanie o honorovaných vedeckých štúdiách v oblasti všeobecného lekárstva s možnosťou zapojiť sa.

6. Možnosť aktívne sa zúčastniť v odbornej pracovnej skupine SSVPL v spolupráci so špecialistami.

7. Možnosť zúčastniť sa na vytváraní a navrhovaní odborných postupov pre ambulancie všeobecných lekárov.

8. Možnosť nadviazať úzku spoluprácu s občianskym združením Slovenský pacient pri vytváraní informačných a vzdelávacích materiálov pre pacientov.

BENEFITY NAVYŠE PRE MLADÝCH PRAKTIKOV:

 • Podpora pri aktívnej účasti na zahraničných vzdelávacích podujatiach a podpora pri tvorbe abstraktov skúsenými kolegami, všeobecnými lekármi.
 • Sprostredkovanie výmenného pobytu a návštevy ambulancie VLD v Európe a mimo Európy.

 

Ako uhradiť členský príspevok vo výške 30 eur na rok 2024 (ak ste ho na rok 2024 neuhradili):

 • Bankovým prevodom kedykoľvek počas roka.
 • Číslo účtu SSVPL – IBAN: SK 613 100 000 000 400 117 3809
 • Variabilný symbol: vaše registračné číslo v SLK
 • Špecifický symbol: 2024

 

Do „Informácie pre príjemcu“ alebo „Poznámky“ napíšte svoje meno.

Nie ste si istý, či ste naším členom/našou členkou SSVPL, alebo neviete, či máte zaplatené členské na rok 2024? Napíšte na office@ssvpl.sk.

 

Slovenské všeobecné lekárstvo má svoje miesto vo svete

WONCA, alebo Svetová organizácia rodinných lekárov, je globálnou organizáciou pre všeobecných lekárov, ktorí spolu definujú budúcnosť primárnej starostlivosti. So 122 členskými organizáciami zo 102 krajín, medzi ktorými nájdeme aj Slovenskú spoločnosť všeobecných lekárov (SSVPL), sa WONCA stáva mostom pre výmenu názorov a osvedčených postupov. Slovenskí lekári aktívne prispievajú k medzinárodným diskusiám prostredníctvom organizácií, ktoré sú súčasťou WONCA, ako EQuiP, EUROPREV, EGPRN, EURACT a EURIPA. Tieto platformy im nielen umožňujú získavať nové poznatky, ale aj zdieľať svoje skúsenosti. Slováci sa tak aktívne podieľajú na formovaní globálnych trendov v lekárstve a aplikujú získané poznatky v praxi na Slovensku. Ich členstvo v organizáciách nie je len symbolické, ale predstavuje skutočný prínos k rozvoju a zlepšeniu všeobecného lekárstva na domácej pôde.

WONCA

WONCA, svetová organizácia národných vysokých škôl, akadémií a akademických asociácií všeobecných lekárov/rodinných lekárov, skrátene Svetová organizácia rodinných lekárov, bola založená v roku 1972. V súčasnosti ju tvorí 122 členských organizácií v 102 krajinách s celkovým počtom 500 000 rodinných lekárov. WONCA vystupuje ako obhajca svojich členov na medzinárodnej úrovni, kde komunikuje so svetovými orgánmi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia.

„WONCA je celosvetová organizácia všeobecných a rodinných lekárov, ktorej členom je aj SSVPL. Prakticky všetci členovia našej odbornej spoločnosti sú zároveň členmi veľkej rodiny s názvom WONCA. WONCA pre nás znamená veľkú oporu. Zúčastňujeme sa konferencií, či už na európskej, alebo svetovej úrovni, a spolu s Michaelou Macháčovou, ktorá je oficiálnym reprezentantom SSVPL vo WONCA, sa zúčastňujeme aj zasadnutí výboru európskej aj svetovej WONCA. Nezanedbateľný je aj fakt, že vďaka týmto kontaktom sa nám darí pozývať na naše konferencie pravidelne lídrov všeobecného a rodinného lekárstva z celého sveta. Ľudia, ktorí sa zúčastnili našich kongresov pred covidom, si určite pamätajú významné osobnosti, ktoré k nám prišli prednášať, a to bez nároku na honorár. Či už to bola profesorka Iona Heathová z Veľkej Británie, profesor Michael Kidd, lekári z Dánska či Holandska, prišli vždy s  úžasnými inšpirujúcimi prednáškami. Vnímam veľmi pozitívne, že sa na kongresoch bavíme nielen o situácii u nás na Slovensku, ale aj tom, ako to funguje v iných krajinách, aj čo sa týka vzdelávania, výskumu a celkovo vízie smerovania do budúcna,“ hovorí jedna z delegátok pre WONCA, MUDr. Jana Bendová.

EQuiP (European Association for Quality and Patient Safety in General Practice/Family Medicine)

EQuiP, teda európska spoločnosť pre kvalitu a bezpečnosť v rodinnej praxi, oficiálne funguje od roku 1991, keď bola založená s cieľom vyvinúť nástroje a metódy pre zlepšovanie kvality vo všeobecnom lekárstve v spolupráci s poprednými európskymi lekárskymi výskumnými inštitúciami. EQuiP patrí pod organizáciu WONCA. „Byť členom EQuiP je dôležité preto, lebo EQuiP zabezpečuje možnosť rozvoja primárnej starostlivosti, predovšetkým so zameraním na kvalitu a  bezpečnosť pacientov. Ponúka možnosť výmeny názorov a skúseností jednotlivých európskych krajín, vďaka čomu vieme, čo robia kolegovia v zahraničí lepšie, vymieňame si názory, navzájom si pomáhame. Zisťujeme, že v niektorej krajine fungujú veci lepšie ako v inej, z čoho sa vieme poučiť a aplikovať nové poznatky a metódy, ktoré sú už zaužívané v iných európskych krajinách. Členom EQuiP sa môže stať každý lekár, a to nielen všeobecný, ale aj iný, ktorý má záujem o rozvoj, kvalitu a bezpečnosť pacientov, ale aj iný zdravotnícky pracovník, ktorý sa chce zlepšiť, alebo chce zlepšiť podmienky práce na Slovensku,“ hovorí o EQuiP jeho členka a delegátka MUDr. Mária Matusová.

EUROPREV (European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice)

EUROPREV je európska sieť pre prevenciu a podporu zdravia v rodinnom lekárstve a všeobecnom lekárstve. Bola spustená po prvom medzinárodnom stretnutí o prevencii a podpore zdravia v Európe, ktoré sa konalo v Santiagu de Compostela v Španielsku v novembri 1995. Jej cieľom je podporovať prevenciu chorôb založenú na dôkazoch a podporu zdravia vo všeobecnej praxi/rodinnom lekárstve v Európe. „EUROPREV je medzinárodná organizácia zastupujúca všeobecných lekárov v rámci celej Európy. Je to niečo podobné ako na Slovensku SSVPL. Hlavná myšlienka je zdieľanie informácií medzi všeobecnými lekármi, porovnávanie krajín so zámerom vytvoriť najlepší systém preventívnej starostlivosti pre ambulantný sektor. Výhodou je, že každý všeobecný lekár môže byť súčasťou tohto zoskupenia, môže chodiť na medzinárodné konferencie, získavať nové kontakty a porovnávať na medzinárodnej úrovni, ako je na tom on sám aj ako sme na tom ako krajina,“ vysvetľuje fungovanie EUROPREV MUDr. Jozef Čajka, člen a delegát EUROPREV na Slovensku.

EGPRN (European General Practice Research Network)

EGPRN je organizácia všeobecných lekárov a iných zdravotníckych odborníkov zapojených do výskumu v oblasti primárnej starostlivosti a rodinného lekárstva. Jej cieľom je poskytnúť vhodné prostredie na diskusiu a rozvoj výskumu v primárnej starostlivosti, podporovať a koordinovať nadnárodné štúdie, vymieňať si skúsenosti a rozvíjať overený vedecký základ pre všeobecnú prax. Okrem toho EGPRN tiež ponúka praktickým lekárom možnosť stretnúť sa so zahraničnými kolegami, čo podnecuje miestnu a medzinárodnú výskumnú spoluprácu. „Mala som možnosť zúčastniť sa európskeho kongresu WONCA a prišlo mi veľmi smutné, že Slováci neboli zaradení ani do jednej štúdie, či už európskej, alebo svetovej. Našla som si preto túto organizáciu, prihlásila som sa za člena a musím povedať, že sú v nej veľmi aktívni. Podporujú práve mladých praktikov, ktorým ponúkajú v rámci členského aj vzdelávanie v oblasti tvorby online štúdií, ktoré je veľmi kvalitné, a každý mesiac, dva dostávam ponuky na zaradenia sa do štúdie. Myslím si, že je to taký prvý a veľmi dobrý krok, aby sme aj my Slováci mohli naše dáta zverejniť, a tým prispieť k celoeurópskym dátam a ich riešeniu problémov v medicíne,“ hovorí o organizácii EGPRN jej členka MUDr. Ema Miznerová.

EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association)

EURIPA je reprezentatívna organizácia založená rodinnými lekármi s cieľom riešiť potreby zdravia a pohody vidieckych komunít a profesionálne potreby tých, ktorí v týchto komunitách zabezpečujú zdravotnú starostlivosť. Predstavuje rastúcu sieť vidieckych odborníkov a organizácií v celej Európe, ktoré spolupracujú pri šírení osvedčených postupov a iniciovaní výskumu. EURIPA je súčasťou WONCA Europe a tiež Rural WONCA. „EURIPA je asociácia európskych vidieckych a  praktických lekárov, ktorej princípy sú partnerstvo, porozumenie, výskum, vývoj, vzdelávanie, informácie, technológie, inovácie, podpora zdravia a eliminácia nerovnosti v oblasti zdravia. EURIPA víta každého nového člena, nemusí byť vidieckym lekárom, stačí, ak sympatizuje s jej myšlienkami,“ hovorí MUDr. Beáta Blahová, PhD., členka International Advisory Board of EURIPA.

MUDr. Jozef Čajka z Liptovského Hrádku a MUDr. Ľubomír Molčan z obce Terňa Slovensko, alias Kajka a Molkan, vznikli v Bruseli na WONCA konferencii.

Ľubomír Molčan  sa prišiel ubytovať do hotela v Bruseli, Peter Lipovský – lekár kolega ako mediátor mu chcel pomôcť sa ubytovať a začal na recepcii rozhovor v angličtine s recepčnou: „Toto je doktor Molčan a chcel by sa ubytovať.“ Recepčná sa pýta: „Kto?“ Peter Lipovský zopakoval meno Molčan – a ona akože s porozumením: „Ahá, MOLKAN.“ Lipovský doplnil, že býva s doktorom, ktorý sa volá Čajka. A recepčná: „Ahá, KAJKA“. Potom z toho vzniklo duo Kajka a Molkan, teda bruselské skomoleniny ich mien a do konca WONCA konferencie ich v rámci stretnutí používal celý slovenský tím. Dnes sú tu Ahá, Kajka a ahá, Molkan pre vás, aby vám pomohli riešiť záhady, problémy, ktoré sa vám priplietli pri práci.

 


 

Píšte na adresu praktik@ssvpl.sk svoje námety, otázky, záhady z vašej praxe… Kajka a Molkan sa ich pokúsia vyriešiť a dostať pre vás a ostatných kolegov všeobecných lekárov na ne odpoveď. Uverejníme ich v newslettri na stránke www.ssvpl.sk, alebo v najbližšom čísle časopisu Všeobecný praktik.

V prvom rade by sme vám za SSVPL chceli zaželať všetko dobré v novom roku a veľa energie v riešení problémov jedného z  najkomplikovanejších ministerstiev. Čo by ste popriali lekárom všeobecných ambulancií, naopak, vy?

Všetkým zdravotníkom by som popriala do nového roku 2024 pevné zdravie a úprimne im chcem vyjadriť vďaku a povzbudenie za ich neúnavnú prácu. Denne nám prejavujú najvyššiu mieru profesionality v snahe o záchranu zdravia našich pacientov a vyvíjajú maximálne úsilie pri záchrane ľudských životov a pri poskytovaní potrebnej liečby.

Aká je stratégia ministerstva zdravotníctva na zastabilizovanie, resp. rozvoj, všeobecnej ambulantnej sféry na Slovensku? Čo môžeme očakávať v najbližších rokoch, resp. mesiacoch?

Stabilizácia zdravotníckeho personálu je prioritou súčasnej vlády. Ako sme sa zaviazali už v programovom vyhlásení vlády, primárne plánujeme riešiť nedostatky v oblasti zdravotníckych povolaní, predovšetkým lekárov a sestier. Zrealizujeme audit plnenia personálnych normatívov. V súlade s medzinárodnými trendmi budeme presúvať, aktualizovať a upravovať kompetencie jednotlivých zdravotníckych povolaní. Naším cieľom je vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré budú pre absolventov atraktívne a podporia ich v rozhodnutí pracovať na Slovensku, a zároveň zastavia odchod skúsených zdravotníkov do zahraničia.

Ministerstvo zdravotníctva už v  tomto smere urobilo prvé kroky a na stabilizácii v zdravotníctve spolupracuje aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vytvorili sme pracovné tímy – jeden sa bude venovať oblasti vysokoškolského vzdelávania a druhý sa zameria na oblasť vzdelávania sestier v odbore ošetrovateľstva. Najbližšie pracovné stretnutia sa uskutočnia v priebehu tohto mesiaca.

Zároveň chceme zlepšovať materiálno-technické podmienky v zdravotníckych zariadeniach, ako aj vzťahy na pracovisku. Vznik nových ambulancií, ako aj podmienky a vybavenie zdravotníckych zariadení, sa zlepšujú aj vďaka investíciám z Plánu obnovy a odolnosti SR. V prvej výzve na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov a pediatrov, ktorá bola ukončená v auguste 2023, bolo podaných 30 žiadostí, z nich podporených, teda takých, ktoré splnili podmienky výzvy, bolo 26. Vzniklo tak celkovo 22 ambulancií, z toho 15 ambulancií všeobecných lekárov a 7 ambulancií pediatrov. V rámci novej výzvy na podporu vzniku ambulancií ministerstvo zdravotníctva prijalo už 39 žiadostí. Zoznam žiadateľov, ktorí predložili žiadosti, je aktualizovaný približne každých 10 pracovných dní pod konkrétnou vyhlásenou výzvou na webovej stránke ministerstva.

Personálny nedostatok všeobecných lekárov na Slovensku je dnes už alarmujúci. Aké kroky plánuje podniknúť ministerstvo zdravotníctva na zvýšenie počtu VLD?

Nedostatok lekárov a sestier je dlhodobým problémom, na ktorého príčiny a následne aj riešenia je potrebné nazerať v širšom kontexte. Ten zahŕňa okrem vyššie uvedeného aj vzdelávanie, katalóg výkonov, úhradový mechanizmus či nadbytočné návštevy ambulancií. Zlepšenie situácie s počtom lekárov a  sestier vidí ministerstvo zdravotníctva v dôslednom pokračovaní v naštartovaných reformách – či už je to optimalizácia siete nemocníc, alebo reforma ambulantného sektora a vzdelávania, aby sa v dohľadnom období situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim občanom zlepšila. V rámci reformy ambulantného sektora ministerstvo navrhuje, okrem iného, posilniť nielen kompetencie všeobecných lekárov, primárnych pediatrov či sestier, ale aj znížiť administratívnu záťaž či zmeny vo financovaní.

Ako zatraktívniť odbor pre mladých medikov? A nemáme na mysli zvyšovanie kompetencií, keďže v skutočnosti pridávajú lekárom viac práce len pri miernom zvýšení platu.

Pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť prostredníctvom rezidentského štúdia. Od 1. októbra minulého roka sme program zatraktívnili a otvorili pre celkovo 11 špecializácií. Do štúdia sa tak môže zaradiť až 150 lekárov, z toho 56 v špecializácii všeobecné lekárstvo a 53 v špecializácii pediatria. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Cieľom systému rezidentského štúdia je pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov, a znížiť tak vekový priemer v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ako aj v iných nedostatkových špecializačných odboroch.

V rezidentskom programe bolo na konci roka 2023 zaradených  447 rezidentov, konkrétne 215 v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 145 v špecializačnom odbore pediatria a 87 v iných špecializačných odboroch. Počet skončených rezidentov je 404, konkrétne 279 v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 113 v špecializačnom odbore pediatria a 12 v iných špecializáciách.

Pod záštitou ministra zdravotníctva sa tiež pravidelne uskutočňuje Veľtrh práce v  zdravotníctve s cieľom motivovať študentov zdravotníckych študijných odborov zamestnať sa a zotrvať na Slovensku. Uskutočňuje sa pre žiakov a študentov zdravotníckych študijných odborov a absolventov, ktorí hľadajú prácu na Slovensku, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí už sú zamestnaní u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a hľadajú možnosti ďalšieho profesijného rastu.

Ako si predstavujete efektívnu spoločnú komunikáciu VLD a  ministerstva? Sama máte z  ambulantnej sféry skúsenosť, že riadenie „zhora“ bez účinnej komunikácie s druhou stranou prináša zbytočné problémy.

Tak, ako zdravotníctvo trpí poddimenzovaním zdravotníckeho personálu, dlhodobo zápasí aj s nedostatkom financií. Po nástupe do funkcie na ministerstve sa moja pozornosť sústredila predovšetkým na programové vyhlásenie vlády, v ktorom bolo potrebné stanoviť si priority v zdravotnej politike. Mojou snahou bolo od začiatku vyboxovať pre zdravotníctvo viac financií a teším sa, že napriek nepriaznivému stavu verejných financií sa na tento rok podarilo zabezpečiť takmer o miliardu eur viac oproti vlaňajšku. Cieľom v najbližších týždňoch a mesiacoch bude pokračovať v nastavených prioritách, čo si bude vyžadovať aj množstvo stretnutí a rokovaní. Som otvorená konštruktívnym dialógom so zástupcami odborných spoločností naprieč celým rezortom. Verím, že si spoločne uvedomujeme nevyhnutnosť pokračovať v intenzívnej práci. Naším spoločným cieľom je predsa stabilizácia zdravotníctva a zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov naprieč Slovenskom.

Z iniciatívy Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva sa dňa 27.2.2024 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti s ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzanou Dolinkovou.

Účastníkmi stretnutia boli prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH, viceprezident SSVPL MUDr. Peter Lipovský a predsedníčka Mladých praktikov MUDr. Katarína Kováčová, MHP. Zo strany Ministerstva zdravotníctva SR sa k pani ministerke pripojili aj štátny tajomník Ing. Michal Štofko, PhD. a riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve MZ SR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.

Zástupcovia SSVPL informovali ministerku zdravotníctva o aktivitách spoločnosti a nastolili dôležité otázky financovania. Diskutovali aj o predgraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní všeobecných lekárov i príprave mladých praktikov na prax. Upozornili, že s ohľadom na zvyšujúce sa mzdy sestier a lekárov v nemocniciach stráca všeobecné lekárstvo konkurencieschopnosť. Opäť poukázali na skutočnosť, že všeobecní lekári pre dospelých tvoria základ zdravotníctva a nemalo by sa nich zabúdať.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva nadviazala na dobré pracovné vzťahy s Ministerstvom zdravotníctva SR a hoci sa hovorilo o náročných témach diskusia sa niesla v konštruktívnom a pozitívnom duchu.

Lekári v Prešove budú mať už 1. februára príležitosť ďalšieho vzdelávania. Aj keď si jeho iniciátor, všeobecný lekár z Terne MUDr. Ľubomír Molčan, nemyslí, že objavil niečo nové, spomienky na tzv. Purkyňovky v Prešove ho viedli k tomu, že vytvoril koncept Lekári lekárom. „Raz za mesiac sa stretli v hoteli Dukla v Prešove lekári a vypočuli si prednášky od kolegov lekárov, a to najmä z Fakultnej nemocnice v Prešove. Podujatie bolo určené pre všetkých lekárov, ktorí mali záujem, či to boli nemocniční lekári, všeobecní lekári, alebo špecialisti. Účastníci sa nielen vzdelávali v odbore, ale vymieňali si aj skúsenosti, nadväzovali kontakty, ktoré mohli tiež využiť v praxi, no vznikali aj nové priateľstvá a budovali sa vzťahy medzi lekármi,“ spomína doktor Molčan. Práve posledný spomenutý aspekt mu v súčasnosti vo vzťahu s kolegami chýba. A preto vzniká séria regionálnych podujatí Lekári lekárom.

Na pravidelných odborných stretnutiach s kolegami chcú organizátori ponúkať aktuálne témy, prednášky uznávaných odborných autorít – všeobecných lekárov alebo špecialistov z nemocníc či ambulantnej sféry – a priestor na budovanie vzťahov medzi kolegami. Ide o low-cost akciu, od ktorej však doktor Molčan očakáva reprodukovateľnosť aj v iných regiónoch.

Prvým pilotným seminárom budú zisťovať, ako takáto forma vzdelávania a stretávania sa lekárov osloví, a v prípade úspechu prešovskí lekári dúfajú, že sa stanú inšpiráciou pre svojich kolegov v organizovaní podobných podujatí aj v iných regiónoch Slovenska. „Takouto formou sa dá získať aj vzájomná úcta a rešpekt lekárov medzi sebou a dajú sa nadviazať aj priateľstvá,“ hovorí o svojich očakávaniach doktor Molčan. „Semináre budeme tento rok organizovať raz za tri mesiace, neskôr podľa záujmu lekárov,“ dopĺňa druhý iniciátor podujatí MUDr. Ján Kaňuch.