Dátum a čas: 24.11. 2022 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QL6C22jmzG4

Anotácia témy: Kúpa alebo predaj ambulancie predstavuje v živote lekára významnú profesionálnu ako aj osobnú udalosť/investíciu. Väčšina lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Možno práve premýšľate nad kúpou zabehnutej ambulancie alebo nad odkúpením podielu vášho kolegu – spoločníka alebo nad predajom vašej ambulancie.

 • Viete, na čo si dať pozor pri kúpe a predaji ambulantnej praxe?
 • Na aké oblasti by ste mali zamerať vaše otázky?

Kúpa ambulancie, to rozhodne nie je len zmena v osobách spoločníkov v obchodnom registri, aj keď je to jeden z nevyhnutných predpokladov v procese prevodu ambulancie. Preto, ak sa chystáte na kúpu alebo predaj ambulancie, venujte celému procesu zvýšenú pozornosť.

Nosné body: 

 • Mám ambulanciu kúpiť alebo vybudovať ambulanciu na zelenej lúke?
 • Môžem predať ambulanciu ako SZČO?
 • Ako dlho celý proces kúpy trvá a ako sa začína a končí, kde a čo podpisujem?
 • Potrebujem pomoc právnika?
 • Ako si preverím hospodársky stav ambulancie – oboznámenie sa s ambulanciou, účtovný a právny audit, právne spory?
 • Ako sa určuje cena ambulancie?
 • Ako sa platí kúpna cena pri prevode ambulancie?
 • Aké sú povinnosti k samosprávnemu kraju, zdravotným poisťovniam a iným orgánom a obchodným partnerom?
 • Ako je to s odovzdaním zdravotnej dokumentácie a majetku ambulancie – komu patrí?
 • Získanie úveru na kúpu ambulancie.

Diskusia: na konci vysielania je priestor pre otázky účastníkov a účastníčky webinára. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik (https://app.sli.do/event/1QEkthEj5rTeWcDJ2Bdix9/live/questions)

Chcete kúpiť alebo predať ambulanciu? Na toto si dajte ale pozor!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
srdečne vás pozývame na bezplatný OKTÓBROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pre lekárov pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Téma webinára: Komu môže lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu? Praktický sprievodca.
Speaker: JUDr. Ivan Humeník, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kedy: 27. 10. 2022 o 17.00 do 18.30 (je prístupný aj po odvysielaní)

Kde: https://youtu.be/b6Y2oubtmdE
 
Anotácia témy:
Určite ste to už zažili – požiadavka od pacienta, či jeho rodiny, alebo od komerčnej poisťovne alebo Úradu pre dohľad o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Alebo sa na vás obrátili z polície, či priamo zo súdu. Viete ako postupovať pri vybavovaní takejto žiadosti?
Máte prehľad o tom, aký je rozdiel medzi výpisom a fotokópiou zo zdravotnej dokumentácie? Viete, komu musíte dokumentáciu sprístupniť a komu už nie?
Poskytneme vám praktické právne rady ako postupovať, keď vám na stole pristane žiadosť o sprístupnenie dokumentácie a prezradíme praktické vychytávky, ktoré vám uľahčia život.
Lebo pozor – GDPR striehne a poskytnutie dokumentácie neoprávneným osobám môže poskytovateľovi spôsobiť (nielen) vrásky na čele, ale aj prievan v peňaženke.
 
Nosné body
 • Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo lekár?
 • e-zdravie a písomná dokumentácia – v akej forme musí poskytovateľ viesť zdravotnú dokumentácie a aký to má dopad na jej sprístupňovanie?
 • Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a sprístupňovanie údajov – aký je rozdiel?
 • A teraz dôležité – kto presne môže žiadať o sprístupnenie dokumentácie a prečo si musí dať poskytovateľ pozor, komu dokumentáciu poskytne.
 • Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie. Komu sprístupniť a komu nie?
 • Na dvere ambulancie klope policajt. Čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu? A čo poskytnúť komerčnej poisťovni?
 • Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie?
 • Presný postup sprístupňovania a poskytovania výpisu, ktorý keď dodržíte budete za „zdravotnícko-právnych expertov“ a vyhnete sa právnym rizikám.
 • Je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala  polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa, či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
 • Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany lekára – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých zdravotná dokumentácia zohrala dôležitú úlohu
 • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať?
Diskusia: Na konci vysielanie je priestor pre otázky účastníkov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik

Miesto konania:

Online webcast s audiodidaktickým testom uverejnený na hiv.iwebinar.sk

Kredity: 

Odborné podujatie sa uchádza o pridelenie kreditov CME. Pre účely získania kreditov a prístupu k prednáškam je potrebné sa zaregistrovať. REGISTRÁCIA TU. 

Dátum a čas podujatia: 

Termín uverejnenia webcastu na hiv.iwebinar.sk 19. október 2022 – 24. január 2023 (Videonahrávky a AD test).

Program: Poznámky: 

 • MUDr. Lenka Balogová, PhD.: Zdieľaná starostlivosť o pacienta s HIV/AIDS (15 min)
 • MUDr. Ľubomír Soják PhD.: Aktuálne výzvy v manažmente HIV a výsledky Slovenského pacientskeho prieskumu (25 min)
 • Diskusia (5 min).

Poznámky: 

Peňažné a nepeňažné náklady súvisiace s účasťou na odbornom podujatí budú zverejnené v súlade s príslušnou slovenskou legislatívou podľa Zákona o lieku c. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte HIV tím PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

PharmDr. Miloš Wiesinger, MRPharmS

Medical Advisor / Regional Medical Network Lead

+421 918 824 340

Ministerstvo zdravotníctva SR sa rôznymi prostriedkami snaží o stabilizáciu a rozvoj siete všeobecnej ambulantnej starostlivosti (všeobecný lekár pre dospelých a pediatri), ktorá je dlhodobo poddimenzovaná a stav sa neustále zhoršuje a nedarí sa to zastaviť.

Jedným z navrhovaných prostriedkov sa má stať poskytnutie nenávratných finančných príspevkov. Pôjde o sumy 50.000 EUR až 60.000 EUR.

Nárok na získanie príspevku bude určovaný podľa viacerých kritérií. Závisieť to bude napríklad v akom okrese a v ktorom meste sa bude ambulancia otvárať. Alebo napr. nestačí zamestnať nového lekára v existujúcej ambulancii, ale musí sa otvoriť nová ambulancia a mnoho iných detailov, o ktorých budeme vo webinári hovoriť.

O príspevok je možné požiadať až po zverejnení výzvy Ministerstvom zdravotníctva SR elektronicky cez formulár žiadosti.

Nosné body:

 • Kto môže požiadať o nenávratný príspevok a kde to zistím?
 • Kedy, ako a u koho sa žiada o nenávratný príspevok a kde to zistím?
 • V akej výške sa bude príspevok poskytovať?
 • Kto a v akých splátkach ho bude vyplácať?
 • Na čo môžem a nemôžem použiť poskytnutý príspevok?
 • Aké podmienky musím plniť po poskytnutí príspevku?
 • Ako je to s kontrolou a prípadným vrátením príspevku?
Diskusia: Na konci vysielanie je priestor pre otázky účastníkov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik

Nenávratný finančný príspevok pre zriadenie ambulancie. Ako na to?

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

Spolok lekárov Ponitria so svojimi partnermi pri príležitosti 70. výročia vzniku Spolku lekárov Ponitria Vás srdečne pozýva na kongres 55. Nitrianske lekárske dni s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 4. novembra 2022 v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

Hlavnou témou konferencie je Multidisciplinárny prístup v manažmente pacienta v období pandémie COVID- 19 a  kazuistiky.

S hlbokým presvedčením veríme, že účasť na tejto konferencii prijmete a svojou osobnou prítomnosťou podporíte odbornú verejnosť pri odovzdávaní si poznatkov.

So srdečným pozdravom

MUDr. Marián Bakoš, PhD, MPH

prezident Spolku ponitrianskych lekárov

Chirurgická klinika  NITRA

Ako postupovať pri ošetrení v zahraničí? Ktoré náklady uhradia zdravotné poisťovne?

Ako postupovať pri ošetrení v zahraničí? Ktoré náklady uhradia zdravotné poisťovne?

PRIHLÁSTE SA KLIKNUTÍM SEM. 

PRIHLÁSTE SA KLIKNUTÍM SEM.