po 1.8. 2023 – všetko, čo musíte vedieť, ak ste všeobecný lekár alebo špecialista

Dátum a čas: 28.09. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní). Webinár je bezplatný.

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD.,  advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/I9rc8JhD9m4?feature=share 

Anotácia témy: Od 1.8. 2023 máme v účinnosti upravené pravidlá predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Najciteľnejšie zmeny sa týkajú postupu lekára pri delegovanom predpisovaní.

V tomto webinári si vysvetlíme najpodstatnejšie veci, o ktorých musí vedieť každý všeobecný lekár alebo špecialista a zodpovieme na frekventované otázky, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou víria aj vo vašej hlave.

Nosné témy :

 • Čo je to delegácia predpisovania a jej nové pomenovanie po 1.8. 2023?
 •  V čom je rozdiel medzi delegáciou a repetaturom? Platí stále aj pandemický predpis?
 • Ako to bolo pred 1.8. 2023 a v čom je najväčšia zmena delegovaného predpisovania?
 • Kto môže delegovať predpis lieku/ZP/DP? Len špecialista na všeobecného lekára? Musí všeobecný lekár odporúčanie akceptovať?
 • Pozor na povinný obsah odporúčania a prípadné následky preskripcie na základe nesprávneho odporúčania
 • Kto zodpovedá za správnosť predpisu a čo v prípade, ak špecialista poruší preskripčné/indikačné obmedzenia?
 • Maximálne doby odporúčania v prípade prepustenia z nemocnice a v prípade ambulantnej starostlivosti a výnimka z limitácie doby
 • Ak indikujem, tak musím predpísať! Nová povinnosť lekára aj s hrozbou sankcie
 • Čo s povereniami na predpisovanie, ktoré boli „vystavené“ špecialistom do 31.7.2023? Platia alebo neplatia po 1.8. 2023?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/rwKvaNnZvPAQHA8LMpLKyj

Tešíme sa na vašu účasť.

Pravidlá delegovaného predpisovania

Spolok lekárov Ponitria so svojimi partnermi Vás srdečne pozýva na kongres 56. Nitrianske lekárske dni s  medzinárodnou  účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.-26.10. 2023 v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Hlavnou témou konferencie je ,,Moderné trendy v diagnostike a terapii a ich uplatnenie v reálnej medicínskej praxi,  kazuistiky“.

Veríme, že Vaše odborné znalosti a praktické skúsenosti budú prínosom a obohatením pre široké spektrum odborníkov, ktorí sa tejto konferencie zúčastnia. S hlbokým presvedčením veríme, že účasť na tejto konferencii prijmete a svojou osobnou prítomnosťou podporíte odbornú verejnosť pri odovzdávaní si poznatkov a možných efektívnych návrhov do praxe.

Viac informácii na stránke: www.lekarskedni.sk

44. Výročná konferencia SSVPL_ prehľadný program

Poznačte si dôležité termíny

20. 9. 2023 – uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk a www.ssvpl.sk

Poplatky a registrácia na 44. výročná konferencia SSVPL.

Vedecký výbor a sekretariát

Prezident konferencie
MUDr. Peter Makara, MPH
Prezident SSVPL

Organizačný výbor
MUDr. Peter Makara, MPH
prezident SSVPL
MUDr. Peter Lipovský,
viceprezident SSVPL
MUDr. Jana Bendová,
vedecký sekretár SSVPL
MUDr. Katarína Kováčová,
MPH predseda Mladých praktikov, odbornej sekcie SSVPL

Odborný program
MUDr. Peter Makara, MPH
E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

MUDr. Peter Lipovský
E-mail: lipovsky@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov
MUDr. Jana Bendová,
PhD., MPH, MBA
E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie
I.D.L. Company s.r.o.

Kontaktná osoba
Marcela Idlbeková
+421 918 569 890
marcela.idlbekova@idl.sk

Vedecký výbor konferencie
MUDr. Diana Baranová
Prof. MUDr. Belovičová Mária, PhD.
MUDr. Bendová Jana, PhD.,
MPH, MBA
MUDr. Blahová Beáta
MUDr. Jozef Čajka
MUDr. Dostálová Katarína, PhD., MPH
Prof. MUDr. PhDr. Kalanin Peter, PhD.
MUDr. Kaňuch Ján
MUDr. Kováčová Katarína,
MPH
Prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD. MPH
MUDr. Lipovský Peter
MUDr. Macháčová Michaela
MUDr. Makara Peter, MPH

9. škola hypertenzie Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Dátum a čas: 29.06. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD.,  advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Hosť: MUDr. Peter Makara, MPH, prezident SSVPL

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/-zNRBZBMq4Q?feature=share

Anotácia témy: Nejeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti si počas svojej praxe položil otázku “Môžem alebo nemôžem poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín? A pokiaľ vyhoviem prosbe pacienta a ošetrím ho, môžem tento výkon vykázať zdravotnej poisťovni alebo ho má zaplatiť pacient?” Možno ste ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zažili kontrolu zdravotnej poisťovne, počas ktorej odznela aj táto téma. Počas posledného webinára pred letnou prestávkou si vysvetlíme, aké pravidlá musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti dodržiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti mimo ordinačných hodín a na čo by určite nemal zabudnúť.

Nosné témy :

 • Úprava času, počas ktorého sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť – čo sú to „ordinačné hodiny“?
 • Musí mať ambulancia minimálny zákonom vyžadovaný rozsah ordinačných hodín? Rozdiely medzi všeobecnou a špecializovanou starostlivosťou
 • Rozdiel medzi riadnymi a doplnkovými ordinačnými hodinami
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta – prečo je dôležité vedieť o tzv. domácej starostlivosti?
 •  Môže alebo „musí“ lekár poskytnúť domácu starostlivosť?
 • O čom je dôležité poučiť pacienta pred poskytnutím domácej starostlivosti
 • Môže byť domáca starostlivosť poskytnutá cez telefón alebo online nástrojmi (ako telemedicína)?
 • Kto platí za domácu starostlivosť? Poisťovňa alebo pacient?
 • Prečo je dôležité mať v ambulancii dobre pripravený cenník zdravotnej starostlivosti?
 • Dajte si pozor na oznamovaciu povinnosť poisťovni! + záverečné upozornenia

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/wmxLeU9tapZ8at1W5scKVe

Srdečne Vás pozývame!

Môže lekár poskytovať zdravotnú starostlivosť po skončení ordinačných hodín

 

Webinár: Buďte pripravení na kontrolu z ÚDZS

Dátum a čas: 25.05. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Hosť: JUDr. Zdenko Doktor, riaditeľ pobočiek ÚDZS v Trnave a Trenčíne

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/a3zHFzPZa_M?feature=share 

Anotácia témy: 

ÚDZS – úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začatie komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie, či otázky poverených osôb úradu.

Čo všetko môže ÚDZS kontrolovať, aké riziká pre poskytovateľa hrozia a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženia rizika začatia dohľadu? Na túto tému sa pozrieme optikou čerstvej novely zákona 581/2004 Z.z. (zákon č. 518/2022 Z.z.), ktorá sa dotkla aj výkonu dohľadu.

Dôležité aspekty dohľadového konania budeme kombinovať so súvisiacimi oblasťami – konaním súdov a OČTK, či zavedením preventívnych opatrení, ktorými by sa v praxi mohlo dať, často zbytočným sťažnostiam pacientov predísť.

Nosné témy :

 • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ Kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade)
 • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku
 • Osoby dohľadového konania – konzultanti ÚDZS, prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité? Kto je to „tretia osoba“?
 • Má ÚDZS právo žiadať ambulanciu o poslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu?
 • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene
 • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
 •  Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o non lege artis žiadať od ambulancie náhradu škody?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/2Kr8KctWfVeHr3tQixgK3n

Srdečne Vás pozývame.

 

Milí kolegovia, milé kolegyne,

dávame do pozornosti bezplatný webinár advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Ukážeme vám ako efektívne poučiť pacienta a ochrániť lekára

Dátum a čas: 27.04. 2023 od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíkri: JUDr. Ivan Humeník PhD., advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS a Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/zgYfUoH3ceA?feature=share 

Anotácia témy: Správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti nespočíva len v bezchybne prevedenom výkone, ale aj v poučení pacienta a získaní jeho súhlasu. To všetko je potrebné zaznamenať aj do zdravotnej dokumentácie. Poučenie pacienta o obsahu výkonu predstavuje dôležitú požiadavku, ktorá v praxi spôsobuje praktické problémy. Kde na to nabrať čas a ako poučenie zaznamenať? Musí byť poučenie vždy písomné? Ukážeme vám praktické finty, ktoré pomôžu minimalizovať najvýraznejšie riziká vo vašej praxi. Pristavíme sa aj pri výsledkoch výskumu týkajúcom sa efektívnej komunikácie s pacientom a zdieľaného rozhodovania. Súbor overených zlepšovákov ktoré vám uľahčia denno-denne fungovanie vo vašej ambulancii, či na oddelení.

Nosné témy :

 • Zapisovať, zapisovať, zapisovať! Vyžaduje zákon aby boli poučenia a súhlasy vždy v písomnej forme?
 • Ako v rozprávke – aj keď nemusí byť v písomnej forme, predsa musí byť zapísaný.. povieme si o podmienke zápisu poučenia do dokumentácie pacienta
 • Pikošky zo súdnych siení – čo konštatovali súdy vo vzťahu k zápisom do dokumentácie pacienta
 • Zverejnite si informované súhlasy a pravidlá fungovania vášho zariadenia, raz vám to možno zachráni kožu
 • Prečo je dôležitá kombinácia online a offline sveta pri poskytovaní informácií pacientovi a otázka za 1 mil – musí mať ambulancia webstránku?
 • Naše odporúčania a praktické rady ako postupovať, aby ste nemuseli tlačiť desiatky-stovky-tisíce strán poučení a boli právne chránený 

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/oc6kR3U7JHEKyv8qrLWKPL

Srdečne Vás pozývame!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
pozývame vás na WEBINÁR 3.5.2023

o 17:00 hod. s témou

Pacient v centre záujmu pri bežných aj zriedkavých ochoreniach

 

 Pre sledovanie je nutná registrácia na dané podujatia vopred.  Registrovať sa môžete na 

Pacient v centre záujmu pri bežných aj zriedkavých ochoreniach  

získať môžete 2 KREDITY 
Ak ste sa ešte neregistrovali urobte tak teraz , aby ste mali istotu, že mate účet na www.idl.sk aktívny.

V prípade, že ste zabudli heslo, alebo ste si zablokovali účet, napíšte email na info@idl.sk

V deň vysielania webinára nevieme garantovať odblokovanie účtu alebo vygenerovanie nového hesla.

Ako sledovať webinár?

Ak ste sa na webinár registrovali vopred, prihláste sa do svojho účtu na www.idl.sk

Prejdite prosím, do záložky E-Learining-webináre. Pod pozvánkou kliknite na text SLEDOVAŤ

Webinár budeme vysielať naživo na www.idl.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
pozývame vás na WEBINÁR 18.4.2023

o 17:00 hod. s témou

Management migrény v praxi 

 Pre sledovanie je nutná registrácia na dané podujatia vopred.  Registrovať sa môžete na 

Management migrény v praxi  

získať môžete 2 KREDITY 
Ak ste sa ešte neregistrovali urobte tak teraz , aby ste mali istotu, že mate účet na www.idl.sk aktívny.

V prípade, že ste zabudli heslo, alebo ste si zablokovali účet, napíšte email na info@idl.sk

V deň vysielania webinára nevieme garantovať odblokovanie účtu alebo vygenerovanie nového hesla.

Ako sledovať webinár?

Ak ste sa na webinár registrovali vopred, prihláste sa do svojho účtu na www.idl.sk

Prejdite prosím, do záložky E-Learining-webináre. Pod pozvánkou kliknite na text SLEDOVAŤ

Webinár budeme vysielať naživo na www.idl.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

Management migrény v praxi

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) pri príležitosti Medzinárodného dňa rodinných lekárov organizuje už piaty ročník podujatia KROKOVAČKA.

Krokovačka ponúka jedinečnú príležitosť stretnúť sa s lekármi aj mimo ich ambulancií. Bratislavská Kuchajda je ideálnym prostredím na neformálne a príjemné rozhovory nie len o chorobách či diagnózach. Ale aj o prevencii. Netreba nič viac, len dobrú náladu a pohodlnú obuv a hor sa na krásnu spoločnú prechádzku okolo jazera.

Okrem lekárov budú na podujatí aj partneri so svojimi prezenčnými stánkami, u ktorých sa bude takisto dať edukovať o zdravom životom štýle. Ich stánky nájdete pri amfiteátri (vchod od VIVO!).

Návštevníkov čaká aj spestrenie programu v podobe tomboly.

15:00 – Registrácia účastníkov
15:10 – Otvorenie podujatia
15:15 – Prezentácia partnerov a konzultácie s lekármi
16:00 – Prezentácia golfu ako najzdravšieho športu pre udržiavanie kondície

16:15 – Tanečné vystúpenie Salsation so Silviou Zuštákovou
16:30 – Nordic Walking s Annou Saskovou zo SNWA
16:45 – Lekárska rozcvička
17:00 – Kráčanie okolo jazera Kuchajda
17:30 – Tombola
18:00 – Ukončenie podujatia

Iniciátorom Krokovačky je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorej cieľom a predmetom činnosti je okrem iného aj podporovať myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizovať jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pestovať úctu k lekárskemu povolaniu a jeho vykonávateľom.

Medzi významné ciele patrí aj spolupráca na realizácii celospoločenských preventívnych programov a podieľať sa na výchove pacientov z hľadiska podpory zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorení. SSVPL si ako svoju vlastnú akciu na prevenciu vytvorilo podujatie Krokovačka.

Prihlásiť sa môžete priamo na stránke https://www.krokovacka.sk

Milí kolegovia, milé kolegyne,

srdečne vás pozývame na webinár s názvom Všeobecný lekár a pacient s ochorením pohybového aparátu zacielené na kostnú hmotu. Webinár sa uskutoční 5.4.2023 o 18.30 hod. Získať môžete 2 KREDITY.

Našimi hosťami budú:

MUDr. Adriana Šimková, PhD., všeobecná lekárka pre dospelých, internistka

MUDr. Peter Klein, MBA, ortopéd

MUDr. Mgr. Andrea Svrčková, MHA, MBA, ortopéd

Registrujte sa tu.

Na webinár je potrebné zaregistrovať sa na www.idl.sk

V prípade, že máte zablokovaný účet, alebo iný problém píšte na info@idl.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

Všeobecný lekár a pacient s ochorením pohybového aparátu zacielené na kostnú hmotu