Milí kolegovia, milé kolegyne,

srdečne vás pozývame na webinár s názvom Všeobecný lekár a pacient s ochorením pohybového aparátu zacielené na kostnú hmotu. Webinár sa uskutoční 5.4.2023 o 18.30 hod. Získať môžete 2 KREDITY.

Našimi hosťami budú:

MUDr. Adriana Šimková, PhD., všeobecná lekárka pre dospelých, internistka

MUDr. Peter Klein, MBA, ortopéd

MUDr. Mgr. Andrea Svrčková, MHA, MBA, ortopéd

Registrujte sa tu.

Na webinár je potrebné zaregistrovať sa na www.idl.sk

V prípade, že máte zablokovaný účet, alebo iný problém píšte na info@idl.sk

Tešíme sa na vašu účasť.

Všeobecný lekár a pacient s ochorením pohybového aparátu zacielené na kostnú hmotu

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

pozývame vás na webinár 4.4.2023 o 16.00 hod. s témou: Možnosti liečby obezity v ambulancii všeobecného lekára.

Odborným programom vás prevedie MUDr. Michaela Macháčová.

Na webinár je potrebné zaregistrovať sa na www.idl.sk

V prípade, že máte zablokovaný účet, alebo iný problém píšte na info@idl.sk

Získať môžete 2 KREDITY.

Tešíme sa na vašu účasť.

Možnosti liečby obezity v ambulancii všeobecného lekára

SLEDUJTE WEBINÁR ZDARMA KLIKNUTÍM SEM. 

Moderné trendy v zdravotnej starostlivosti o športovcov

Témy kongresu

Predbežný časový harmonogram, Registráciu, Poplatky a Ubytovanie nájdete na webovej stránke kongresu tu. 

V prípade otázok sme ochotne k dispozícii:

Mgr. Veronika Tomišová
+421 948 092 120
ortopediasao@ortopediasao.sk

 

 

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Hosť: MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Anotácia témy: Elektronická práceneschopnosť – ePN bola od 01.06.2022 zavedená zákonom. To znamená, že lekári môžu uznať pacienta práceneschopným aj novým spôsobom, a to elektronicky.

Od 01.06.2022 do 31.05.2023 však lekári ešte stále môžu používať aj starý spôsob uznávania práceneschopnosti, a to cez vyplnenie päťdielneho papierového potvrdenia.

Nevyhnutným predpokladom vystavenia ePN je to, aby sa lekár zapojil do systému elektronickej PN – ePN.

Výhodou zavedenia ePN je to, že lekár už nemusí vystaviť papierové potvrdenie a cesta pacienta tak smeruje rovno domov, aby sa liečil. Pacient tak nemusí doručovať papierové potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi, neoznamuje ukončenie práceneschopnosti, nežiada o náhradu mzdy a iné.

Pri vystavení ePN si lekár a iné inštitúcie potrebné údaje vymenia elektronicky a pacient si svoju ePN môže kontrolovať online.

Od 01.06.2023 bude elektronické vystavovanie ePN už povinné.

 • Sú na to lekári pripravení?
 • Ako si lekári doposiaľ zvykli na uvedenú elektronickú komunikáciu?
 • A ako je to s vystavením ePN lekárom špecialistom?

Nosné body webinára: 

-> Čo bolo dôvodom zavedenia ePN?

-> Ktoré predpisy sú pre lekára dôležité, keď sa povie ePN?

-> Ktorý lekár môže vystavovať ePN?

-> Hrozia lekárovi v súvislosti s vystavovaním ePN nejaké riziká/sankcie?

-> Ako lekári zvládli prechod na ePN?

-> Naozaj ePN uľahčila prácu lekárom a čas pacientom?

-> Aké nedostatky ePN ešte treba odstrániť?

Tešíme sa na vašu účasť 23.februára 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní). Webinár sledujte tu: https://youtube.com/live/Ud-4VQC1llw?feature=share

Vážené a milé kolegyne a kolegovia, spolupracovníci z interdisciplinárnych odborov a milí naši priaznivci,

pozývam Vás na  výročné 10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne 27. apríla  2023,  v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. do Hotela Tatra, (Kongresová sála LUX, Námestie 1 Mája, č. 5) Bratislava- Staré mesto.

 S kolegiálnym pozdravom

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.

Prezidentka SSBRM

PRIHLÁSIŤ SA môžete vyplnením prihlášky:

PROGRAM SYMPÓZIA nájdete tu:

 

 

Vážení kolegovia, vážene kolegyne,

dávame do pozornosti najbližší BEZPLATNÝ januárový online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Radi by sme Vás na tento webinár pozvali.

Téma webinára: Kto pomôže ambulancii a lekárni v čase krízy?

Dátum a čas: 26.1. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Hostia: MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast a PharmDr. Ondrej Sukeľ,  prezident Slovenskej lekárnickej komory.

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QRHoQt2Humo

Anotácia témy: Kríza sa netýka len výrobného priemyslu, gastronómie, či športových zariadení. Každá ambulancia, ale aj lekáreň čelia problémom zvyšovania ceny energií, inflácii a tlaku na zvyšovanie miezd svojich zamestnancov. Tento tlak sa nepochybne zvýšil po úprave mzdových podmienok lekárov a sestier pracujúcich v ústavnej sfére. Zdravotnícke zariadenie však nemôže zo dňa na deň zvýšiť cenu poskytovaných služieb a takto vykryť stále väčšie náklady. To platí predovšetkým pre zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 • Čo môžu v tejto situácii poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti robiť?
 • Majú nárok na nejakú štátnu pomoc?
 • Môžu od svojich pacientov vyberať nové typy poplatkov, či využiť iné nástroje pre zvýšenie svojich príjmov?

Nosné body webinára: 

 • Aké druhy nákladov aktuálne poskytovateľov zaťažujú najviac?
 • Čo prinieslo zvýšenie miezd nemocničných zdravotníckych pracovníkov pre ambulantnú sféru?
 • Môže ambulancia a lekáreň žiadať o štátnu pomoc? Na koho sa obrátiť?
 • Je možné zvýšiť platbu zo strany zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ uzavretú zmluvu?
 • Je možné vyberať od pacientov „poplatok za zvýšené náklady na energie“ alebo vyberať podobné typy poplatkov? Aké riziká sú s takýmto postupom spojené?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky účastnikov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/ngTLvbxTYdGTXXqS33GD2D

Tešíme sa na Vašu účasť.

Obličky a metabolický syndróm

Hlavné témy podujatia:

 1. Kardiologické komplikácie u pacientov s obezitou
 2. Diabetes a obezita
 3. Pacient s obezitou z pohľadu internistu
 4. Výživa v obezitológii
 5. Dermatologická problematika u obéznych pacientov
 6. Verejné zdravotníctvo a boj s pandémiou obezity
 7. Ošetrovateľstvo a obezita
 8. Kazuistiky z obezitológie
 9. Workshopy s praktickými ukážkami diagnostiky obezity a jej komplikácií

Prihlášky k aktívnej účasti:

Abstrakty a postery je možné prihlásiť elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk v záložke Registrácia aktívna účasť. Štruktúrovaný abstrakt bez tabuľkovej prílohy (cieľ, metódy, výsledky, záver) do 300 slov, veľkosť písma 12

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má právo vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Abstraktová zóna bude prístupná do 28.2.2023

Registrácia pasívna účasť:

Registrácia je možná cez registračný formulár v záložke Registrácia na podujatie

Dôležité termíny

28. 2. 2023 – posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. 3. 2023 – oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
15. 3. 2023 – posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
31. 3. 2023 – posledný termín úhrady včasného účastníckeho poplatku
10. 4. 2022 – uverejnenie definitívneho programu na www.idl.sk

PRE VIAC INFORMÁCIÍ A REGISTRÁCIU KLIKNITE SEM. 

POZOR: REGISTRÁCIA ZASTAVENÁ z dôvodu naplnenia kapacity. V prípade, že sa chcete registrovať ako náhradník píšte na idl@idl.sk

 

 

Sledujte našu stránku. Informácie budeme aktualizovať.

Dátum a čas: 24.11. 2022 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Speaker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtu.be/QL6C22jmzG4

Anotácia témy: Kúpa alebo predaj ambulancie predstavuje v živote lekára významnú profesionálnu ako aj osobnú udalosť/investíciu. Väčšina lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť vo svojej ambulancii prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Možno práve premýšľate nad kúpou zabehnutej ambulancie alebo nad odkúpením podielu vášho kolegu – spoločníka alebo nad predajom vašej ambulancie.

 • Viete, na čo si dať pozor pri kúpe a predaji ambulantnej praxe?
 • Na aké oblasti by ste mali zamerať vaše otázky?

Kúpa ambulancie, to rozhodne nie je len zmena v osobách spoločníkov v obchodnom registri, aj keď je to jeden z nevyhnutných predpokladov v procese prevodu ambulancie. Preto, ak sa chystáte na kúpu alebo predaj ambulancie, venujte celému procesu zvýšenú pozornosť.

Nosné body: 

 • Mám ambulanciu kúpiť alebo vybudovať ambulanciu na zelenej lúke?
 • Môžem predať ambulanciu ako SZČO?
 • Ako dlho celý proces kúpy trvá a ako sa začína a končí, kde a čo podpisujem?
 • Potrebujem pomoc právnika?
 • Ako si preverím hospodársky stav ambulancie – oboznámenie sa s ambulanciou, účtovný a právny audit, právne spory?
 • Ako sa určuje cena ambulancie?
 • Ako sa platí kúpna cena pri prevode ambulancie?
 • Aké sú povinnosti k samosprávnemu kraju, zdravotným poisťovniam a iným orgánom a obchodným partnerom?
 • Ako je to s odovzdaním zdravotnej dokumentácie a majetku ambulancie – komu patrí?
 • Získanie úveru na kúpu ambulancie.

Diskusia: na konci vysielania je priestor pre otázky účastníkov a účastníčky webinára. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik (https://app.sli.do/event/1QEkthEj5rTeWcDJ2Bdix9/live/questions)

Chcete kúpiť alebo predať ambulanciu? Na toto si dajte ale pozor!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
srdečne vás pozývame na bezplatný OKTÓBROVÝ online webinár mediPRÁVNIK, ktorý pre lekárov pripravujú odborníci na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.
Téma webinára: Komu môže lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu? Praktický sprievodca.
Speaker: JUDr. Ivan Humeník, advokát z h&h PARTNERS advokátska kancelária
Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kedy: 27. 10. 2022 o 17.00 do 18.30 (je prístupný aj po odvysielaní)

Kde: https://youtu.be/b6Y2oubtmdE
 
Anotácia témy:
Určite ste to už zažili – požiadavka od pacienta, či jeho rodiny, alebo od komerčnej poisťovne alebo Úradu pre dohľad o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie. Alebo sa na vás obrátili z polície, či priamo zo súdu. Viete ako postupovať pri vybavovaní takejto žiadosti?
Máte prehľad o tom, aký je rozdiel medzi výpisom a fotokópiou zo zdravotnej dokumentácie? Viete, komu musíte dokumentáciu sprístupniť a komu už nie?
Poskytneme vám praktické právne rady ako postupovať, keď vám na stole pristane žiadosť o sprístupnenie dokumentácie a prezradíme praktické vychytávky, ktoré vám uľahčia život.
Lebo pozor – GDPR striehne a poskytnutie dokumentácie neoprávneným osobám môže poskytovateľovi spôsobiť (nielen) vrásky na čele, ale aj prievan v peňaženke.
 
Nosné body
 • Kto zodpovedá za vedenie zdravotnej dokumentácie? Ambulancia alebo lekár?
 • e-zdravie a písomná dokumentácia – v akej forme musí poskytovateľ viesť zdravotnú dokumentácie a aký to má dopad na jej sprístupňovanie?
 • Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie a sprístupňovanie údajov – aký je rozdiel?
 • A teraz dôležité – kto presne môže žiadať o sprístupnenie dokumentácie a prečo si musí dať poskytovateľ pozor, komu dokumentáciu poskytne.
 • Rozvedení rodičia sa dožadujú vstupu do dokumentácie. Komu sprístupniť a komu nie?
 • Na dvere ambulancie klope policajt. Čo všetko zo zdravotnej dokumentácie môže poskytovateľ poskytnúť policajtovi, prokurátorovi a súdu? A čo poskytnúť komerčnej poisťovni?
 • Dajú sa sprístupňovať údaje z dokumentácie cez eZdravie?
 • Presný postup sprístupňovania a poskytovania výpisu, ktorý keď dodržíte budete za „zdravotnícko-právnych expertov“ a vyhnete sa právnym rizikám.
 • Je možné žiadať od pacienta poplatok za výpis? Je možné účtovať vyhotovenie výpisu, ktorý si vyžiadala  polícia, ÚDZS, Sociálna poisťovňa, či ďalšie osoby s právom žiadať o výpis? Ako si v tomto smere upraviť cenník?
 • Zdravotná dokumentácia ako významný nástroj ochrany lekára – forenzný pohľad a s tým súvisiace súdne pikošky, pri ktorých zdravotná dokumentácia zohrala dôležitú úlohu
 • Ktoré orgány môžu kontrolovať správne vedenie zdravotnej dokumentácie a aké sankcie môžu ukladať?
Diskusia: Na konci vysielanie je priestor pre otázky účastníkov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik