Uložte si termín podujatie. Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa zverejníme čoskoro. 

Registrácia na idl.sk

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

srdečne Vás pozývame na prvý tohtoročný bezplatný webinár advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Nezabudli ste na povinnosť mať v ambulancii systém hodnotenia bezpečnosti pacienta? Toto je efektívne a funkčné riešenie

Dátum a čas vysielania: 25.01. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

 1. Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
 2. Bc. Veronika Karabinošová, technická podpora mediPRÁVNIK.sk

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/1t6510VI6wY?feature=share

Anotácia témy: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať systém kvality, ktorého súčasťou je aj klinický audit. Klinický audit slúži na preverovanie a hodnotenie toho, či poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupuje tak, aby bola zachovaná bezpečnosť pacienta, a teda, či má zavedený systém, ktorým predchádza nežiadúcim udalostiam počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Klinický audit realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR. A na čo sa ministerstvo zameriava počas klinického auditu? Na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta a jeho dodržiavanie poskytovateľmi. Interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je aj ústrednou témou nášho webinára, pričom si vo vzťahu k nemu vysvetlíme, aké sú minimálne požiadavky na jeho obsah a ako ho možno zaviesť do praxe ambulancie rýchlo, jednoducho a efektívne.

Nosné témy :

 • Stručne a zrozumiteľne si vysvetlíme, čo je to interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
 • Pozrieme sa na to, aké sú minimálne požiadavky na jeho obsah a na to, čo má z obsahového hľadiska pokrývať
 • Predstavíme si aj to ako možno interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta zaviesť veľmi jednoducho a efektívne do každodennej praxe ambulancie, a to aj s ohľadom na častejšie využívaný online priestor
 •  … a na záver? To by sme neboli my, keby sme vám nepovedali, aká sankcia je spojená s porušením povinností vzťahujúcich sa na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/qhGsKqp5JiwN2QXW8Xc1kW

Tešíme sa na Vašu účasť.

Registrácia na www.idl.sk. Alebo cez link: https://forms.gle/hmA9Yt97zps65Gg36

Registrácia na: https://www.medseminar.sk/

Prihláška:

Registrujte sa na idl.sk

Program podujatia:

Milí kolegovia, milé kolegyne,

srdečne vás pozývame na posledný tohtoročný bezplatný online webinár, ktorý je pripravovaný odborníkmi na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Chcete od pacientov vyberať poplatky? Majte správne pripravený cenník, aby bol váš postup zákonný. 

Dátum a čas vysielania: 30.11. 2023 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

 1.  JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
 2.  Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/E0n91cOxQ6I?feature=share

Anotácia témy: Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, viete kedy môžete od pacienta vyberať nejaký poplatok a kedy už poplatok nie je v poriadku? Boríte sa s tým, že platby od poisťovní už dlhodobo nepokrývajú náklady vašej ambulancie? Prípadne robíte pre svojich pacientov niečo viac ako je štandard hradený z verejného zdravotného poistenia? Nebojte sa, poradíme vám s tým, ako si pripraviť cenník, ktorý bude v súlade s právnymi predpismi. Pridajte sa k nám počas webinára. Nebude to ale len o teórii. Vysvetlíme si základné pravidlá tvorby cenníka v ambulancii a predstavíme si aj príklady z praxe, ktoré vám dajú predstavu o tom, aké poplatky sú „safe“.

Nosné témy :

 • Stručne a zrozumiteľne vysvetlíme základné povinnosti ambulancie týkajúce sa cenníka a zoznamu výkonov – kde sú upravené + praktická pomôcka na zapamätanie.
 • Aké riziká ambulancii hrozia, ak účtuje poplatky v rozpore so zákonnými pravidlami?
 • Môže si zmluvný poskytovateľ žiadať od pacienta doplatok, ak mu poisťovňa platí málo?
 • Vyberáte od pacientov paušálny poplatok za „nadštandard“. Je takýto poplatok v poriadku? Ukážeme príklady vyslovene nezákonných poplatkov, pri ktorých je len otázkou času, kedy ich VÚC postihne pokutou.
 • Zaujímajú vás kazuistiky? Ponúkneme vybrané rozhodnutia VÚC, ktorými boli uložené pokuty a ozrejmíme, aké poučenie si z toho môžete zobrať do praxe.
 • Ide do tuhého – toto sú 4 základné pravidlá, ktoré ak dodržíte, bude váš cenník OK.
 • Good practice – za toto by ste si poplatky mohli pýtať.
 • … a čerešnička na torte – nezabudnite cenník správnym spôsobom zverejniť. Máme pre vás praktický návod, ktorý viete okamžite využiť

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/8QtSqzkpFXnfQBrN2qpCG5

Tešíme sa na vašu účasť. 

Chcete od pacientov vyberať poplatky Majte správne pripravený cenník, aby bol váš postup zákonný

Viac informácií nájdete na stránke zvld.sk

Registrujte sa cez formulár.

Srdečne vás pozývame na odborný seminár Lekári a racionálna diagnostika. Seminár organizuje Fakultná nemocnica Jána Adama Reimana v Prešove 6.12.2023 o 15:00 hod. v hoteli Dukla, v Prešove.

Pasívna účasť: 3 kredity
Aktívna účasť: autor prednášky 5 kreditov, spoluautor 3 kredity (najviac 2 spoluautori)

Prihláste sa cez registračný formulár. 

 

 

Bezplatný webinár pre lekárov a lekárky na tému: Môžem v ambulancii predávať výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky alebo iný tovar?

Dátum a čas vysielania: 26.10. 2023 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

 1. JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS
 2. Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/LqYE0Hoo3AY?feature=share 

Anotácia témy: Nejeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvažuje, či svoje skúsenosti z poskytovania zdravotnej starostlivosti nevie finančné zhodnotiť aj iným spôsobom a počas ordinačných hodín, keď je pacient prítomný. Otázka však znie, či to vôbec môže ambulantný lekár robiť a či môže podnikať aj v inej činnosti ako poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v tých istých priestoroch ambulancie. Nie len na to budeme hľadať odpoveď počas októbrového webinára.

Nosné témy :

 • Môže ambulancia podnikať popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti?
 • Ako je to s predajom tovarov/produktov v ambulancii?
 • Aký je rozdiel medzi predajom zdravotníckych pomôcok, liekov, výživových doplnkov, dietetických potravín alebo iných tovarov?
 • Aké povolenie si na to má ambulancia vybaviť a čo k tomu ešte potrebuje?
 • Môže lekár vôbec odporúčať zakúpenie tovarov u seba alebo tretieho subjektu?
 • Akú úlohu v tomto zohrávajú ordinačné hodiny?
 • Kto môže prísť do ambulancie na kontrolu?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/gdqdyUcvHHJvgMP1YCHLD1