1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni

Kedy: 25.10. - 26.10. 2019 | Kde: Hotel Holiday Inn Hornopotočná 5, Trnava