International Conference on Chronic Diseases and 6th SAVEZ Conference

Kedy: 24.10. - 25.10. 2019 | Kde: Hotel Yasmin, Košice, Slovenská republika

Chronic Diseases and Integrated Care: Rethinking Health and Welfare Systems

Ponúkame možnosť prihlásenia sa k aktívnej účasti prostredníctvom krátkych posterových prezentácií.

Termín prihlasovania abstraktov pre krátke posterové prezentácie: 6. september 2019 prostredníctvom: https://conference2019.mc3.sk/abstract-submission/

Rozhodnutie vedeckého výboru o prijatí príspevku prebieha v skrátenom konaní do: 15. septembra 2019

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie o chronických chorobách a 6. konferencie SAVEZ je poskytnúť priestor výskumníkom, politikom, odborníkom z praxe a záujmovým skupinám pre zdieľanie vzájomných skúseností a spoločnú diskusiu o možnostiach účinného riešenia problematiky chronických neprenosných chorôb v európskom regióne z hľadiska trvalo udržateľných systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

 

Jazyk konferencie: anglický, slovenský – so simultánnym prekladom do oboch jazykov

Bližšie informácie o podujatí sú dostupné na: https://conference2019.mc3.sk/.

V prípade otázok nás kontaktujte na henrieta.salokyova@upjs.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť,

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD, prezidentka EUPHA sekcie pre Chronické choroby a prednostka USBM UPJŠ LF Košice

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD, predsedkyňa Správnej rady SAVEZ