Výročná členská schôdza SSVPL 2019

Kedy: 10.10. 2019 | Kde: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry

Vážení členovia SSVPL,

 

srdečne Vás pozývame počas XXXX. VÝROČNÁ KONFERENCIA SSVPL na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

dňa 10. októbra 2019 o 17.30 hod. v salóniku KRISTAL v Grand Hotel Bellevue.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

S pozdravom

MUDr. Peter Makara, MPH.

prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva