Potvrdenie o výnimke, ktorá sa vzťahuje na výnimku z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT -PCR testom