2. pracovné stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov SOTS

Kedy: 17.9. - 18.9. 2021 | Kde: ALTIS Sports Resort, Námestovo

Vážení kolegovia a partneri,

srdečne vás pozývame na 2. pracovné stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov SOTS, ktoré sa bude konať  17.-18. septembra 2021 v
Hoteli ALTIS, Námestovo.

Stretnutie sa uskutoční prezenčnou formou s online vysielaním. Tematické okruhy stretnutia:

  • “Ranné sedenie” – kazuistiky a popis rtg snímok (prineste aj snímky z Vašej ambulancie, budeme sa o nich rozprávať)
  • Vieme správne posúdiť MR kolena? – inštruktážna prezentácia
  • Workshop – vyšetrenie dieťaťa do 3 rokov, posúdenie nálezov a zaškolenie rodičov na základnú liečbu a fyziointervenciu
  • Revízne lekárstvo
  • Právna free zóna
  • post-COVID a liečba bolesti v ambulancii
  • Bedrový kĺb – špecifikácia, artroskopie, liečba
  • Rôzne

Registrujte sa kliknutím sem. 

Predbežný program stretnutia: 

PIATOK
Príchody a registrácia od 12tej priebežne
15:00 – 17:00   Hokejový a futbalový zápas účastníkov
18:00 – 19:15    Odborný program – diskusné fórum
19:30                 Spoločná večera

SOBOTA
09:15 – 12:15    Odborný program, Workshop, Okrúhly stôl s partnermi akcie
12:30                 Obed
13:30 – 14:30   Zasadnutie SAO a plán ďalšej činnosti

Počas podujatia môžu mať partneri v priestoroch hotela výstavné priestory, prípadne interaktívne virtuálne stánky. Partneri budú súčasťou diskusného fóra aj celého odborného programu. Môžu sa zúčastniť športových aktivít spoločne s kolegami ortopédmi a traumatológmi.

Prajeme príjemný zážitok a tešíme sa na osobné stretnutie.

POPLATKY:  ČLEN SOTS  30€, NEČLEN SOTS  50€

Rezervujte si ubytovanie včas, počet účastníkov je limitovaný, heslo “SAO” : 0911 394 747, recepcia@hotelaltis.sk

Kontakt SAO:
MUDr. Matej Handžák, 0903 767 124, casopisSAO@gmail.com
MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, 0903 946 798, svrckovasport@gmail.com