Mikroimunoterapia v ambulantnej praxi

Kurzentrum Ludwigstorff GmbH Badgasse 30, A-2405, Bad Deutsch-Altenburg, 3.9. 2022

PRIHLÁSIŤ SA
43. Výročná konferencia SSVPL

43. výročná konferencia SSVPL

Hotel Bellevue, Horný Smokovec, 13.10. - 15.10. 2022

PRIHLÁSIŤ SA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv