44. výročná konferencia SSVPL

Hotel Bellevue Horný Smokovec, 12.10. - 14.10. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

Členská schôdza SSVPL

Hotel Belleuve, Horný Smokovec, 12.10. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

56. Nitrianske lekárske dni

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 25.10. - 26.10. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

WONCA World Conference 2023

International Convention Centre (ICC) Sydney, Australia, 26.10. - 29.10. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

9. škola hypertenzie

Hotel Park, Dolný Kubín , 3.11. - 4.11. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv