41. VÝROČNÁ KONFERENCIA SSVPL

 

Horný Smokovec

 

15.–17. október 2020

REGISTROVAŤ SA

41. výročná konferencia SSVPL: PROGRAM

Hotel Bellevue Horný Smokovec, 15.10. - 17.10. 2020

PRIHLÁSIŤ SA

Škola očkovania pre VLD

Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, 22.10. - 23.10. 2020

PRIHLÁSIŤ SA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv