Prednohorské dni 2024

Odborný liečebný ústav psychiatrický, Predná hora , 12.9. - 13.9. 2024

PRIHLÁSIŤ SA

45. výročná konferencia SSVPL

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, 10.10. - 12.10. 2024

PRIHLÁSIŤ SA

6. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie

Hotel Elizabeth**** Ul. Gen. M. R. Štefánika 2 Trenčín, 25.10. - 26.10. 2024

PRIHLÁSIŤ SA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv