4. dni Mladých praktikov

Šport Hotel, Donovaly 15, 24.3. - 26.3. 2023

PRIHLÁSIŤ SA
Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele, 21.4. - 22.4. 2023

PRIHLÁSIŤ SA
10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne

10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne

Hotel Tatra, Námestie 1 Mája, č. 5, 811 06 Bratislava, 27.4. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

V. Medzinárodný kongres športovej medicíny

Hotel Senec, Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec, 1.6. - 3.6. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

28th WONCA Europe Conference 2023

Square Convention Centre, Brussels, 7.6. - 10.6. 2023

PRIHLÁSIŤ SA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv