Kontakt


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva
Polianky 5
841 01 Bratislava

IČO: 35607131

DIČ: 2020971502

IČ DPH: SK2020971502


Bankové spojenie – Prima Banka, Slovensko a.s.:   4 001 173 809/ 3100
SWIFT Prima Banka, Slovensko, a.s.: LUBA SKBX
IBAN: SK6131000000004001173809


Prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH.:

Office manažérka SSVPL:


Prezident Mladí praktici Slovensko: MUDr. Peter Lipovský

lipovsky@ssvpl.sk

mladipraktici@ssvpl.sk

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv