Kontakt


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva SSVPL
Polianky 5
841 01 Bratislava

IČO: 35607131

DIČ: 2020971502

IČ DPH: SK2020971502


Bankové spojenie – Prima Banka, Slovensko a.s.:   4 001 173 809/ 3100
SWIFT Prima Banka, Slovensko, a.s.: LUBA SKBX
IBAN: SK6131000000004001173809

 

Dôležité odkazy

wonca.net World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

vpl.sk Všeobecný praktický lekár

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Podujatia

Ďakujeme našim partnerom

medius idl

SSVPL v číslach


40 rokov
spoločnosti 1979 – 2019

1361 členov
SSVPL

od r. 2016
riadny člen WONCA

1085 účastníkov
na konferencii SSVPL


l