Kontakt


Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL)

Business Center Polianky (BCP)

Polianky 5

841 01 Bratislava

 

IČO: 35607131

DIČ: 2020971502

IČ DPH: SK2020971502


Bankové spojenie – Prima Banka, Slovensko a.s.
IBAN: SK6131000000004001173809

SWIFT Prima Banka, Slovensko, a.s.: LUBA SKBX


Prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH.:

Office manažérka SSVPL:


Prezident Mladí praktici Slovensko MUDr. Peter Lipovský lipovsky@ssvpl.sk  alebo  mladipraktici@ssvpl.sk

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv