Členstvo


Aké výhody predstavovalo členstvo SSVPL/Mladí praktici v roku 2022?

  • Zľavu na účastnícky poplatok na konferencie organizované SSVPL. 
  • Informácie do Vašej e-mailovej schránky: rôzne potvrdenia, usmernenia, brožúry, letáky a informačné grafiky, ktoré ste si mohli stiahnuť do svojho počítača a vytlačiť pre svojich pacientov a pacientky. Prosíme, preverte si, či je Vaša aktuálna e-mailová adresa v databáze SSVPL. Napíšte na office@ssvpl.sk . 
  • Časopis Všeobecný praktik do Vašej poštovej schránky.
  • Pomoc a podporu pri zabezpečení dostatočného množstva OOPP u overených dodávateľoch kvalitných OOPP za výhodnú cenu. Vďaka I.D.L. Company, s.r.o. sme zabezpečili hromadné objednávky OOPP pre našich členov a členky a dodatočné zľavy na OOPP.
  • Sekciová stránka Právnik radí prináša množstvo informácií, výhod a webinárov od našej partnerskej advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Právnik radí nájdete tu: https://ssvpl.sk/lekar/pravnik-radi/ 
  • Sekciová stránka STOP OBEZITE: prináša užitočné a hlave praktické informácie pre Vašich pacientov a pacientky. STOP OBEZITE nájdete tu: https://ssvpl.sk/kategoria/stopobezite/
  • Tento rok sme boli spoluorganizátormi praktického kurzu pre VLD s názvom: STOB – STop Obezite. 
  • Prístup do uzavretej sekcie na www.ssvpl.sk, kde nájdete Zápisnice výboru SSVPL a iné vzácne dokumenty.

Výhody členstva na rok 2023 pripravujeme s novým výborom SSVPL – prinesieme užitočný kalendár s podujatiami pre VLD zdarma, praktické letáky do Vašich ambulancií a iné. Budeme Vás informovať e-mailom.

Chcem sa stať členom/členkou SSVPL. Prihlášku nájdete tu.

Som mladý praktik/mladá praktička? Prihlášku nájdete tu.

(Mladí praktici sú mladí lekári a mladé lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo ALEBO všeobecní lekári a všeobecné lekárky do 5 rokov po atestácii. Mladí praktici sú odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom členstva kontaktujte office manažérku Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva na office@ssvpl.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv