Usmernenie HO pre VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Aktuality, Dôležité oznamy, | 26. marca 2020

COVID-19: Ako používať OOPP?

Aktuality, Dokumenty, | 24. marca 2020

Zodpovednosť neznamená neochotu

Aktuality, Tlačové správy, | 23. marca 2020

Chráňte sa: Potrebujú vás vaši pacienti, aj vaša rodina.

Aktuality, Dôležité oznamy, | 20. marca 2020

5. aktualizované usmernenie hlavného hygienika: COVID-19

Dôležité oznamy, | 20. marca 2020

Stiahnite si PLAGÁT na dvere: Vystavovanie PN a OČR

Aktuality, Dokumenty, | 20. marca 2020

Stiahnite si PLAGÁT na dvere: Vystavovanie PN a OČR

Aktuality, Dokumenty, | 20. marca 2020

Stiahnite si PLAGÁT na dvere: Vystavovanie PN a OČR

Aktuality, Dôležité oznamy, | 20. marca 2020

AKTUALIZOVANÉ usmernenie k vykazovaniu PN-iek

Dôležité oznamy, | 19. marca 2020


uvery pre zdravotnikov