42. Výročná konferencia SSVPL

Kedy: 14.10. - 16.10. 2021 | Kde: Grand Hotel Bellevue, Starý Smokovec

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 11.6. - 12.6. 2021 | Kde: Hotel Chopok

48. Májové hepatologické dni

Kedy: 18.5. - 21.5. 2021 | Kde: Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica

2. Dni mladých praktikov 2021

Kedy: 27.3. - 28.3. 2021 | Kde: Hotel City, Galanta

Ďakujeme

Kedy: 1.1. 1970 | Kde:

ZÁZNAM z 41. Výročnej konferencie SSVPL

Kedy: 13.11. - 15.11. 2020 | Kde:

ONLINE: 41. výročná konferencia SSVPL PROGRAM

Kedy: 16.10. - 17.10. 2020 | Kde:


uvery pre zdravotnikov

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv