10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne

10. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o  bioregeneračnej medicíne

Kedy: 27.4. 2023 | Kde: Hotel Tatra, Námestie 1 Mája, č. 5, 811 06 Bratislava

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 21.4. - 22.4. 2023 | Kde: Kongresový hotel Alexander, Bardejovské Kúpele

Pandémia ktorá neodišla - webinár pre VLD

Pandémia, ktorá neodišla

Kedy: 19.1. 2023 | Kde:

4. dni Mladých praktikov

Kedy: 24.3. - 26.3. 2023 | Kde: Šport Hotel, Donovaly 15

44. výročná konferencia SSVPL

Kedy: 12.10. - 14.10. 2023 | Kde: Hotel Bellevue Horný Smokovec

Wonca 2023

Kedy: 1.1. 1970 | Kde:

WONCA World Conference 2023

Kedy: 26.10. - 29.10. 2023 | Kde: International Convention Centre (ICC) Sydney, Australia

brozura o covid-19

Kedy: 1.1. 1970 | Kde:


ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv