45. výročná konferencia SSVPL

Kedy: 10.10. - 12.10. 2024 | Kde: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

srdečne vás pozývame na najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku, na 45. výročnú konferenciu Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ktorá sa bude konať v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedecký výbor a sekretariát konferencie

Prezident konferencie

MUDr. Peter Makara, MPH

Organizačný výbor

MUDr. Peter Makara, MPH prezident SSVPL
MUDr. Peter Lipovský, viceprezident SSVPL
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecký sekretár SSVPL
MUDr. Katarína Kováčová, predseda mladých praktikov

Odborný program

MUDr. Peter Makara, MPH, E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

MUDr. Peter Lipovský, E-mail: lipovsky@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie

I.D.L. Company s.r.o. www.idl.sk

Kontaktná osoba: Marcela Idlbeková, +421 918 569 890, marcela.idlbekova@idl.sk

Všeobecné informácie

Miesto konania

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Grand Hotel Bellevue, Grand Hotel Starý Smokovec a v okolitých ubytovacích zariadeniach. Ubytovanie zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.

Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Postery

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Abstrakty

Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk

Abstraktová zóna bude prístupná do 31.5.2024

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Poplatky a registrácia

Informácie o poplatkoch a registráciu nájdete na stránke organizátora: www.idl.sk