Buďte pripravení na kontrolu z ÚDZS

Kedy: 25.5. 2023 | Kde:

Webinár: Buďte pripravení na kontrolu z ÚDZS

Dátum a čas: 25.05. 2023 od 17.00 hod. do 18.30 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Tomáš Husovský, advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Hosť: JUDr. Zdenko Doktor, riaditeľ pobočiek ÚDZS v Trnave a Trenčíne

Moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová

Kde: https://youtube.com/live/a3zHFzPZa_M?feature=share 

Anotácia témy: 

ÚDZS – úrad s výnimočne silnou kompetenciou týkajúcou sa posudzovania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Vypísanie jednoduchého podnetu na začatie konania, ktorý si pacient stiahne zo stránky úradu, trvá len pár minút a pacienta stojí presne 0,- €. Pre poskytovateľa to však znamená začatie komunikácie s úradom, kontrolu zdravotnej dokumentácie, či otázky poverených osôb úradu.

Čo všetko môže ÚDZS kontrolovať, aké riziká pre poskytovateľa hrozia a je možné prijať nejaké preventívne opatrenia pre zníženia rizika začatia dohľadu? Na túto tému sa pozrieme optikou čerstvej novely zákona 581/2004 Z.z. (zákon č. 518/2022 Z.z.), ktorá sa dotkla aj výkonu dohľadu.

Dôležité aspekty dohľadového konania budeme kombinovať so súvisiacimi oblasťami – konaním súdov a OČTK, či zavedením preventívnych opatrení, ktorými by sa v praxi mohlo dať, často zbytočným sťažnostiam pacientov predísť.

Nosné témy :

  • „Dobrý deň, som z ÚDZS!“ Kto môže iniciovať dohľad, ako sa dohľad začína a na čo je dobré sa vopred pripraviť (práva vs. povinnosti pri dohľade)
  • Rozdiely medzi dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku
  • Osoby dohľadového konania – konzultanti ÚDZS, prizvaný znalec – ako namietať zaujatosť a prečo je to dôležité? Kto je to „tretia osoba“?
  • Má ÚDZS právo žiadať ambulanciu o poslanie zdravotnej dokumentácie? Kto bude zodpovedať za jej stratu?
  • Aby vám neostali oči pre plač – pri dohľade je kľúčové od začiatku zvoliť správnu stratégiu. Predstavíme jej základné stavebné kamene
  • Pozor, nielen poskytovateľ, ale aj odborný zástupca! Aké sankcie a komu ich môže uložiť ÚDZS?
  •  Môže pacient na základe konštatovania ÚDZS o non lege artis žiadať od ambulancie náhradu škody?

Diskusia: Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/2Kr8KctWfVeHr3tQixgK3n

Srdečne Vás pozývame.