Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Kedy: 11.6. - 12.6. 2021 | Kde: Kongresový hotel Alexander, Bardejovské kúpele