Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?

Kedy: 27.6. 2024 | Kde:

Pozývame Vás na posledný webinár pred letnou prestávkou, organizovaný odborníkmi z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS. Vstup na webinár je bezplatný.

Téma webinára: Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?

Dátum a čas vysielania: 27.06. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Kde: https://youtube.com/live/SgdHeoE5Mbw?feature=share

Anotácia témy: Zdravotná starostlivosť, ktorá sa poskytuje dieťaťu je spojená s viac či menej intenzívnym kontaktom s jeho rodičom. Pacientom teda nie je len dieťa, ale v určitom zmysle sa ním stáva aj samotný zákonný zástupca. Rozpory medzi rodičmi môžu ako iskra preskočiť aj do vzťahu s lekárom. Nie je raritou, že sa z dieťaťa stane predmet vzájomného boja medzi jeho rodičmi a poskytovateľ je do tohto boja proti svojej vôli zrazu zatiahnutý. Ako by mal lekár v týchto situáciách jednať?

Nosné témy :

  • Kľúčové právne elementy vzťahu medzi lekárom a zákonným zástupcom detského pacienta – kto je zákonný zástupca, ako by to mal preukázať a prečo je to dôležité?
  • Informovaný súhlas – kto rozhoduje o zdravotnej starostlivosti dieťaťa? Otec, mama alebo vždy obaja?
  • Stačí poučiť len jedného rodiča?
  • Lekár v centre konfliktu rodičov – deeskalačné techniky, ktoré pomôžu zachovať mentálne zdravie
  • Základné opatrenia, ktoré by mal lekár využívať, aby sa nestal rukojemníkom v konflikte medzi rodičmi

Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/sErKGJaBkQM5DfspVK1Zby

Tešíme sa na vás.

Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?

Rozhoduje otec, mama alebo obaja? Na čo by si mal dať lekár pozor pri detskom pacientovi?