Škola očkovania pre VLD

Kedy: 22.10. - 23.10. 2020 | Kde: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava