WEBINÁR: Vie znížiť a ochrániť primárna sféra nemocnice pred náporom COVID pozitívnych pacientov? 2. časť

Kedy: 10.2. 2021 | Kde: