Ponuka práce pre všeobecného lekára v Bratislave

Pridané 12. júla 2021 | Informácia -

Pozícia: Všeobecný lekár pre dospelých do súkromnej ambulancie Bratislava – Ružinov

Hľadáme všeobecného atestovaného lekára do neštátneho zdravotníckeho zariadenia Corpus Hippocraticum, s.r.o., Kvačalova 51, Bratislava 821 08. Súkromná ambulancia má momentálne cca. 1000 kapitovaných pacientov a chce naberať ďalších.

Pracovná náplň:

Zamestnanec zabezpečuje práce spojené s činnosťou lekára v Ambulancii v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu, aký je bežný pre prácu ošetrujúceho lekára v ambulancii:

 • Ambulantná starostlivosť o pacienta.
 • Vyšetrovanie pacientov a stanovovanie diagnózy.
 • Liečenie a ošetrovanie pacientov s cieľom minimalizovať ochorenia a predchádzať im.
 • Spolupráca s ostatnými lekármi pri posudzovaní zdravotného stavu a pri hľadaní spôsobov liečenia pacientov.
 • Využívanie bežných lekárskych pomôcok, nástrojov a zariadení na liečenie a diagnostikovanie ochorení pacientov.
 • Stanovovanie spôsobu a dĺžky liečenia.
 • Poskytovanie odborných informácií pacientom, vykonávanie osvety a prevencie.
 • Zabezpečenie včasného, adekvátneho a kvalitného liečebného procesu pacientom.
 • Vytváranie a čítanie chorobopisov, ambulantných kníh a zdravotných kariet pacientov.
 • Bodovanie a vykazovanie zdravotných úkonov zdravotným poisťovniam.

Osobnostné predpoklady:

 • Odbornosť.
 • Profesionálny, príjemný a komunikatívny lekár vo vzťahu k pacientovi.
 • Proaktívna osobnosť so záujmom akvirovať nových klientov.

Ponúkame

 • Mzdové ohodnotenie:

min. 1.800 EUR/brutto a viac pre čerstvo atestovaného lekára

min  2.200 EUR/brutto a viac pre skúseného atestovaného lekára s kvalitnou praxou

K mzdovému ohodnoteniu je možná dohoda o percentuálnom podiele na tržbách/zisku. Predmetom ďalšieho rokovania.

 • Benefity:
 • vzdelávanie, teambuildingy
 • zamestnanecké zľavy na nákup tovaru v priľahlej lekárni
 • preplatenie dopravy do práce pri dochádzaní mimo BA
 • preplatenie športových aktivít = kartička Multisport
 • príspevok na svadbu a pri narodení dieťaťa a pri dosiahnutí pracovného jubilea
 • príspevok v plnej výške na členské v komore
 • príspevok na oblečenie
 • vianočné odmeny

Nástup možný čo najskôr, kontrakt na dobu neurčitú. V prípade záujmu kontaktujte :

Ing. Machatová Soňa

Medical Personnel Consultant

smachatova@yahoo.com
mobil : +421 917 423 549

 

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv