Fibrilácia predsiení – prevencia a liečba 19. decembra 2022

Fibrilácia predsiení – prevencia a liečba

Fibrilácia predsiení je najčastejšou trvalou arytmiou, čiže poruchou srdcového rytmu. Prečo vzniká fibrilácia predsiení? Aké sú príznaky fibrilácie predsiení? Ako vám pomôže váš všeobecný lekár a aká je prevencia fibrilácie predsiení?

Čo je fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení je porucha srdcového rytmu, pri ktorej elektrický signál v srdci nevzniká a nešíri sa prirodzenou cestou. Za normálnych okolností vznikne elektrický vzruch v pravidelných intervaloch v špeciálnom mieste v srdcovej predsieni, ktoré sa volá sinoatriálny uzol. Z neho sa šíri konkrétnymi elektrickými dráhami ďalej do srdca. Reakciou srdcového svalu na elektrický signál je jeho stiahnutie. Vďaka správnemu šíreniu elektriny v srdci je zabezpečená pumpovacia funkcia srdca.

Pri fibrilácii predsiení vzniká elektrický vzruch mimo sinoatriálneho uzla, v niektorom elektricky aktívnom mieste predsiene. Najčastejšie je toto miesto okolo ústia pľúcnych žíl. Vzniká nekoordinovaný vzruch. Pod jeho vplyvom sa predsiene nekoordinovane sťahujú, zvyčajne vysokou rýchlosťou. Výsledkom je chvenie svaloviny predsiení namiesto riadneho koordinovaného sťahu.

Prečo je fibrilácia predsiení nebezpečná

Najväčším rizikom fibrilácie predsiení je krvná zrazenina (trombus) vo vnútri srdca. Vzniká kvôli stagnácii krvi v predsieni, pretože predsieň sa riadne nesťahuje, ale chveje. Trombus sa môže odtrhnúť – vzniká embolus – a upchať niektorú cievu. Vzhľadom k anatomickým pomerom najčastejšie upcháva niektorú z mozgových ciev. Vzniká tak náhla cievna mozgová príhoda. Tá má u pacientov s fibriláciou predsiení ťažší priebeh.

Rizikom fibrilácie predsiení je aj vyčerpávanie srdca vedúce až k jeho zlyhaniu, najmä ak je vzruch rýchlo prevádzaný aj na komory.

Fibrilácia predsiení je spojená s vyššou úmrtnosťou, horšou kvalitou života, nižšou výkonnosťou a menšou toleranciou záťaže.

Čo je fibrilácia predsiení

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Fibrilácia predsiení – príčiny, rizikové faktory fibrilácie

Fibrilácia predsiení sa objavuje častejšie pri zlyhávaní srdca. Rizikové faktory fibrilácie predsiení sú:

Hoci je pravdou, že fibrilácia predsiení býva problémom skôr staršieho veku, pribúdajú prípady aj u mladých ľudí. Často ide o mladých mužov s náročným zamestnaním a veľkým psychickým vypätím.

Fibrilácia predsiení môže prebiehať v záchvatoch trvajúcich niekoľko sekúnd až minút. Prípadne môže trvať aj dlhšie a striedať sa s obdobiami, keď je rytmus normálny. Alebo je trvalou arytmiou, keď srdce stále beží v rytme fibrilácie.

Fibrilácia predsiení – príznaky

Fibriláciu predsiení si nemusíte všimnúť vôbec. Časť ľudí ju pociťuje ako

  • nepríjemné búšenie či chvenie srdca
  • pokles krvného tlaku
  • pocit na odpadnutie
  • úzkosť a ťažkosti s dýchaním
  • únava, intolerancia námahy, ktorú ste predtým zvládali
  • slabosť

Ak nepociťujete žiadne príznaky, na fibriláciu predsiení vás môže upozorniť nepravidelný či príliš rýchly pulz (bez zjavnej príčiny). Ak si tieto príznaky všimnete, kontaktujte svojho lekára.

Fibrilácia predsiení – diagnostika

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Fibrilácia predsiení – diagnostika

Fibriláciu predsiení môže váš obvodný lekár odhaliť aj náhodne, napríklad pri preventívnej prehliadke. Pri vyšetrovaní zistí neprimerane rýchly alebo nepravidelný pulz. Po natočení EKG záznamu dokáže určiť diagnózu.

Problémom je zachytiť krátkotrvajúci záchvat fibrilácie. Pri podozrení vás obvodný lekár odošle internistovi alebo kardiológovi, ktorý môže indikovať 24-hodinové monitorovanie EKG (nazývané EKG Holter). Počas 24 hodín vám prenosný prístroj v domácich podmienkach zachytí vaše EKG.

Dlhodobejší monitoring EKG – napríklad 7-dňový, si musíte zaplatiť z vlastného vrecka. Dá sa objednať prístroj na diaľku, príde k vám poštou a vy si ho podľa pokynov nasadíte. Vyhodnotenie záznamu dostanete takisto poštou po zaslaní prístroja späť. Tento spôsob môžete zvoliť aj bez odporúčania lekára, avšak po dodaní výsledku potrebujete vedieť, čo ďalej. Tu sa už bez lekárskej rady nezaobídete.

Ak trpíte fibriláciou predsiení, pošle vás lekár aj na ďalšie vyšetrenia. Základom je návšteva kardiológa, ktorý urobí aj ultrazvukové vyšetrenie srdca (echokardiografia). Zisťuje prípadné chlopňové chyby, jazvy po infarkte, zhrubnutie srdcovej svaloviny, nedostatočnú funkciu srdca a iné zmeny štruktúry a funkcie srdca.

K ďalším vyšetreniam patrí aj odber krvi na zistenie funkcie štítnej žľazy, obličiek, hladiny minerálov v krvi, krvný obraz. Ak máte aj iné príznaky srdcovocievnych ochorení, podstúpite ďalšie vyšetrenia, napríklad koronarografiu srdca. Tu sa zisťuje stav ciev, ktoré vyživujú srdcový sval.

Fibrilácia predsiení – liečba liekmi

Liečba pri fibrilácii predsiení bráni vzniku trombu, ktorý pre pacienta predstavuje najväčšie riziko (antikoagulačná liečba). Druhou časťou liečby je kontrola srdcového rytmu (antiarytmická liečba), aby sa srdce príliš nevyčerpávalo a čo najlepšie fungovalo.

Antikoagulačná liečba, ktorá bráni vzniku krvnej zrazeniny, je najdôležitejšia. Spočiatku budete užívať injekcie s nízkomolekulárnym heparínom (LMWH). Budete si ich pichať raz alebo dvakrát denne do podkožia podobne, ako si diabetici pichajú inzulín. Po niekoľkých dňoch vás obvodný lekár nastaví na tabletky proti zrážaniu krvi – najčastejšie je to warfarín. V niektorých prípadoch sú týmito tabletkami tzv. priame antikoagulanciá.

Pri užívaní warfarínu budete svojho obvodného lekára vídať často. Bude vám kontrolovať zrážanlivosť krvi v pravidelných intervaloch – po ustálení dávky warfarínu to bude raz za 4-6 týždňov, spočiatku aj častejšie. Musíte si dávať pozor na niektoré potraviny, ktoré ovplyvňujú účinok warfarínu.

Ak namiesto warfarínu budete užívať priame antikoagulanciá, vyhnete sa častým odberom krvi aj obmedzeniam v strave ako pri warfaríne. Nie vždy vám ich však lekár môže predpísať. Aj pri týchto liekoch bude lekár kontrolovať parametre vo vašej krvi, ale nie tak často ako pri warfaríne. Bude sledovať najmä funkciu obličiek.

Antikoagulačnú liečbu vám lekár nasadí po zhodnotení rizika náhlej cievnej mozgovej príhody (podľa CHA2-Ds2-VASC skóre). Skóre závisí od vášho veku, stavu a pridružených ochorení. Zároveň posúdi riziko krvácania (podľa HAS-BLED skóre).

Ak užívate antikoagulačnú liečbu, dávajte si pozor na prípadné pády, zranenia a rizikové situácie. Krvácanie u vás môže mať ťažší priebeh kvôli horšej zrážanlivosti. Sledujte, či sa krv neobjaví v moči či v stolici – napríklad v podobe čiernej mazľavej stolice. V takých prípadoch vyhľadajte lekára.

Zároveň je dôležitá aj liečba srdcového rytmu, konkrétny liek zvolí lekár podľa zváženia vášho celkového profilu a zdravotného stavu.

fibrilácia predsiení_liečba liekmi

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Fibrilácia predsiení – elektrická kardioverzia, katetrizačná ablácia

Lekár posúdi, či ste vhodným kandidátom na elektrickú kardioverziu. Ide o nastolenie normálneho, tzv. sínusového rytmu a prerušenie fibrilácie predsiení.

Elektrická kardioverzia sa robí v celkovej anestéze, ktorá trvá veľmi krátko. Lekár do srdca vyšle kontrolovaný elektrický výboj. Vďaka nemu srdiečko môže „naskočiť“ do normálneho rytmu. Aby vám mohli urobiť elektrickú kardioverziu, musí srdiečko spĺňať niektoré kritériá, ktoré lekár posúdi pomocou vašej anamnézy a sonografie srdca.

Aby ste mohli podstúpiť elektrickú kardioverziu, musí si byť lekár istý, že nemáte v srdci vytvorenú zrazeninu. Preto budete pred kardioverziou počas najmenej 3 týždňov užívať antikoagulačnú liečbu alebo podstúpite špeciálnu sonografiu srdca pomocou sondy zavedenej cez pažerák. Po elektrickej kardioverzii budete ešte nejaký čas pokračovať v užívaní liekov proti zrážaniu krvi. Dĺžku tejto liečby určí lekár podľa ďalších rizík.

V niektorých prípadoch lekár indikuje katetrizačnú abláciu. Je to najmä vtedy, ak u vás nefunguje liečba liekmi na kontrolu rytmu alebo ak ich nemôžete užívať. Ide o zákrok, pri ktorom sa na srdci cielene vytvorí v konkrétnej oblasti v okolí pľúcnych žíl jazva. Tá preruší šírenie patologického elektrického signálu.

Fibrilácia predsiení – prevencia

Fibrilácia predsiení je v niektorých prípadoch podmienená geneticky, to však neznamená, že nemôžete v prevencii nič urobiť. Pre prevenciu fibrilácie predsiení platia rovnaké pravidlá ako pre prevenciu iných kardiovaskulárnych chorôb:

  • Udržte si zdravú telesnú hmotnosť.
  • Dostatočne sa hýbte, vykonávajte fyzickú aktivitu pravidelne a v primeranej intenzite a miere, nič však nepreháňajte.
  • Upravte svoj jedálniček, zaraďte dostatok vlákniny, probiotické potraviny a jedzte radšej z každého rožku trošku. Vyhnite sa extrémom.
  • Ak mávate búšenie srdca, obmedzte vo svojej životospráve kávu, vyhnite sa alkoholu a stimulačným drogám.

Fibrilácia predsiení – prevencia a liečba

Autorka článku: Katarína Kosová

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Michaela Macháčová, všeobecná lekárka pre dospelých, atestovaná z anesteziológie a intenzívnej medicíny, postupová skúška z internej medicíny, euroatestácia zo všeobecného lekárstva. 

Zdroje:

http://www.kardio-cz.cz/data/upload/doporucene_postupy/2016/Doporucene_postupy_ESC_2016_pro_lecbu_fibrilace_sini.pdf

https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2012/04/02.pdf

Onkokontrola krčka maternice Zdroj foto: www.stock.adobe.com zápal pankreasu liečba vysoký krvný tlak Kolorektálny karcinóm – rakovina hrubého čreva Ako schudnúť natrvalo_ Čo robiť ak nefunguje žiadna diéta_stop obezite

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv