13. októbra 2021

Keď máte problémy s kilogramami navyše, ako prvý vám pomôže váš všeobecný lekár

Obezita je nebezpečné chronické ochorenie, ktoré vzniká vtedy, keď je počas dlhšieho časového obdobia energetický príjem vyšší ako energetický výdaj. Ide o nadmerné alebo abnormálne hromadenie tuku, ktoré významným spôsobom poškodzuje vaše zdravie. 

Neodkladaj na zajtra, čo môžeš začať robiť už dnes…

Len s námahou vyjdete pár poschodí, zadýchate sa aj pri miernom zvýšení záťaže, máte problémy zaviazať si šnúrky, oblečenie z minulej sezóny vás všade tlačí a už vôbec sa nepáčite sami sebe v zrkadle?

Už z obmedzení, ktoré vám v mobilite a v zhoršenom prežívaní psychického aj fyzického zdravia spôsobujú nadbytočné kilogramy viete, že obezita a nadváha nie sú pre vás len estetickým problémom. Naopak ide o výrazný zdroj možných súčasných, ale aj budúcich zdravotných rizík. Preto je dobré „zatočiť“ s kilogramami navyše už na začiatku, aby sme si čo najdlhšie uchovali zdravie.

Nie ste v tom sami… ale nemusíte sa stať číslom smutných štatistík   

Aj keď viditeľné, nadbytočné kilogramy, sú zväčša v konverzácii tabuizovanou témou. Ich nositelia sa neradi priznávajú k pohodlnosti, pôžitkárstvu a nadmernému konzumu či nedostatku vnútornej disciplíny, okolie zasa nechce uraziť útlocit ľudí s nadváhou a obezitou. Stačí sa však len rozhliadnuť okolo seba a zistíme, že v tom naozaj nie sme sami. Potvrdzuje to aj prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.: „Na Slovensku má  60 %  dospelej populácie nadhmotnosť, 25 % zápasí s obezitou a obezitou 3. stupňa trpí asi 1 % dospelej populácie, čo je asi 33 000 osôb.“

A čísla štatistík stále stúpajú nielen u nás, ale aj vo svete. Pokiaľ bolo v roku 2016 bolo na svete obéznych asi 650 miliónov ľudí, dnes je to viac ako 800 miliónov. A v dôsledku komplikácií z nadváhy alebo obezity zomiera každý rok 2.8 milióna ľudí.

Je však len v našich rukách, aby sme sa nestali ďalším anonymným číslom smutných štatistík.

Prečo nie je obezita len problém estetického vzhľadu?

Pretože byť obézny, znamená byť zraniteľný. Po zdravotnej aj psychickej stránke.

Z pohľadu fyzického zdravia sú pacienti s nadhmotnosťou a obezitou rizikovou skupinou pre známe chronické choroby ako sú cukrovka 2. typu, poruchy metabolizmu lipidov, vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, poruchy srdcového rytmu, srdcového zlyhávania, ale aj nádorové a neurodegeneratívne ochorenia ako sú Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba či ochorenie COVID-19. Nehovoriac o tom, že nadbytočné kilogramy predstavujú  zvýšenú záťaž pohybového aparátu a riziko vzniku osteoartrózy či osteoartridídy.

Obézni ľudia či ľudia s nadhmotnosťou majú:

 • 4x častejší výskyt curkovky
 • 3 x častejší vysoký krvný tlak
 • 2,6 x častejšie ischemickú chorobu srdca

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD., prezidentka Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie upozorňuje, že okrem toho, že obezita je príčinou mnohých chronických chorôb aj na ďalší fakt: „Pacienti s obezitou, najmä vyššieho stupňa majú komplikovanejší priebeh akéhokoľvek akútneho aj chronického ochorenia. Ich rekonvalescencia po akútnych ochoreniach, vrátane operačných výkonov je dlhšia a náročnejšia. Preto je u nich nevyhnutne potrebná postupná redukcia hmotnosti.“

Kilogramy navyše do podstatnej miery negatívne ovplyvňujú aj úroveň psychického prežívania. Nízka sebadôvera a sebahodnotenie, stres z opakovaného zlyhávania a slabej vôle, vyhýbanie sa sociálnym kontaktom sú len začiatkom bludného kruhu kedy všetko negatívne, čo prežívame treba namiesto radikálneho riešenia radšej zajesť.

Kedy som obézny a kedy mám nadváhu?  

Najužitočnejším meradlom nadváhy a obezity je index telesnej hmotnosti, tzv. BMI alebo Body Mass Index, ktorý slúži na určenie zdravotného rizika obezity. Definujeme ho ako hmotnosť človeka v kilogramoch delených druhou mocninou jeho výšky v metroch (kg/m2). Tento výpočet je však orientač­ný, pretože nemusí zodpovedať rovnaké­mu stupňu nadhmotnosti alebo obezity rôznych jedincov. Aj keď jeho výpočet vyzerá zložito, dnes existujú pomôcky, ktoré to spravia hravo za vás.

Klasifikácia BMI (kg/m2)

 • Podhmotnosť < 18,5
 • Normálna hmotnosť 18,5 – 24,9
 • Nadhmotnosť 25,0 – 29,9
 • Obezita I. stupňa 30,0 – 34,9
 • Obezita II. stupňa 35,0 – 39,9
 • Obezita III. stupňa ≥ 40  

Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Peter Makara hovorí, že o množstve tuku uloženého v brušnej dutine nám veľa povie aj obvod pásu. „Muži by mali mať obvod pása pod 94 cm a ženy pod 80 cm. S vyššími číslami narastá riziko rozvoja srdcovo-cievnych a me­tabolických komplikácií.“

Ste hruška alebo jablko?

 Okrem množstva tuku je dôležité aj jeho rozloženie. Podľa jeho rozloženia tuku rozlišujeme  dva typy obezity.

 • Obezita tvaru hrušky, gynoidná obezita, je typická nahro­madením tuku v oblasti stehien a bokov. Z hľadiska vzniku srdcovo-cievnych a metabolických komplikácií je menej ri­ziková.
 • Pre androidnú obezitu, teda tzv. centrálnu, brušnú, viscerálnu, obezitu tvaru jablka, je typické zmnoženie tuku najmä v oblasti brucha, ktorý zohráva dôleži­tú úlohu pri rozvoji srdcovo-cievnych a metabolických ochorení spôsobených obezitou.

Prečo som obézny?

 U žien hovoríme o obezite ak obsah tuku v tele prekročí viac ako 30% telesnej hmotnosti, u mužov viac ako 25%.

Príčinou nadváhy a obezity je jednoduchá matematika a to, že príjem energie je dlhodobo vyšší ako jej výdaj. Najčastejšie ide o kombináciu viacerých faktorov – väčší energetický príjem spojený s nedostatkom pohybu, dedičné vplyvy, psychické vplyvy a spôsob výživy v detstve, tzv. primárna obezita. Zriedkavo spôsobujú obezitu iné ochorenie, napríklad endokrinologické choroby či psychické ochorenie ako sú  depresia, bulímia, vrodené choroby alebo užívanie liekov.

Rizikové obdobia života pre hmotnostný prírastok sú najmä: 

 • obdobie dospievania
 • gravidita
 • laktácia
 • klimaktérium
 • nástup do zamestnania
 • zanechanie fajčenia
 • založenie rodiny
 • skončenie aktívneho športovania
 • odchod do dôchodku

 Ako mi môže pomôcť všeobecný lekár? 

Všeobecný lekár pre dospelých je v systéme zdravotnej starostlivosti prvým, ktorý môže diagnostikovať a liečiť obezitu, preto sa zameriava na všetky jej rizikové faktory už v rámci periodickej

preventívnej prehliadky, ktoré dospelí pacienti absolvujú v našich ambulanciách každých 24 mesiacov. A je to lekár, ku ktorému máte najbližšie a ktorý vás pozná najdôvernejšie. A vôbec si nemyslí, že náš problém je banalita, ktorá nepatrí do rúk lekára!

„Pokiaľ sa rozhodnete s obezitou alebo nadváhou niečo robiť, radi vás budeme na tejto ceste sprevádzať. Cieľom všeobecných lekárov je totiž mať svojich pacientov čo najdlhšie zdravých. Urobíme vám preventívnu prehliadku, na ktorú máte nárok každé dva roky. Odmeriame vás, zvážime, zmeriame krvný tlak, zistíme hladinu cukru a cholesterolu v krvi, vypočítame BMI – Body Mass Index, otestujeme vašu kondíciu a spolu budeme uvažovať nad tým, čo musíte vo vašom živote zmeniť a akú záťaž si môžete dovoliť doňho zaviesť,“ vyzýva všetkých všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Peter Makara.

Doctor and patient.

Liečba obezity

Liečba obezity sa začína diétou so zníženým obsahom energie, zvýšením pohybovej aktivity a intervenciou k zmene životného štýlu. Hlavnou zásadou je celoživotná úprava stravovania, krátkodobé diétne opatrenia totiž nemajú trvalý účinok. Pri nedostatočnom účinku diéty sa pridáva farmakoterapia. Chirurgické metódy liečby nastupujú až v prípade závažnej obezity so zdravotnými komplikáciami, ktorá dostatočne nereaguje na predchádzajúcu liečbu.

Obezita sa pomaly vyvíja celý život, preto treba myslieť na to, že aj jej riešenie je rovnako, ak nie dlhším procesom. Aj keď ide o navonok zdanlivo jednoduché riešenie, je podľa doktora Makaru náročné: „Základom je zníženie blahobytu a zvýšenie pohybu. Najdôležitejšie je sa rozhodnúť, že chcem s tým niečo robiť a všetky veci, ktoré s tým súvisia treba zaraďovať do svojho života postupne. Tak aby nás nezaťažovali a „nedemotivovali“. Podstatné však je, aby boli zmeny trvalého charakteru.  Ako všeobecný lekár vám ale sľubujem, že vaše úsilie bude stáť za to. Významne sa zlepší vaše zdravie a získate kvalitnejší život. Bez vašej osobnej zainteresovanosti to však nepôjde.“

Pri boji s obezitou je dôležitá

 • osobná motivácia jednotlivca
 • udržateľné návyky pri stravovaní a pohybe
 • nastavenie osobného režimu a disciplíny
 • správne vedomosti a informácie
 • žičlivé prostredie s inšpirujúcimi príkladmi a podporou blízkych

Prevencia

Najlepšou cestou ako predchádzať nadbytočným kilogramom, ktoré síce na začiatku nebolia, ale neskôr dokážu spôsobiť závažné zdravotné aj psychické komplikácie je prevencia. Týka sa najmä nášho taniera, pohybových aktivít a celkovo zdravého životného štýlu.

Pamätajte každý deň, že energetický príjem by nemal byť vyšší ako výdaj, že nielen kvôli prijatým kalóriám, ale najmä v upevňovaní zdravia je potrebná dostatočná dávka pohybu, že je dôležité dostatočne spať a ak je to možné vyhýbať sa stresu.

Ako na to na tanieri?

 Na to, aby sme začali žiť zdravšie si v prvom rade musíme upraviť stravu – práve tá je pre znižovanie hmotnosti najdôležitejšia a od nej závisí až 80% až 90% úspechu.

Obmedzte tuky a jednoduché cukry. Eliminujte potravu s vysokou energetickou hodnotou, nahraďte ju konzumáciou ovocia a zeleniny. Spestrite jedálny lístok mliečnymi výrobkami, rybami, strukovinami, celozrnnými obilninami. Správne zostavený redukčný jedálny lístok má byť pestrý, chutný a okrem základných živín – teda bielkovín, tukov, cukrov by mal obsahovať aj všetky potrebné vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu.

Veďte si záznamy o tom, koľko a čo jete, premyslene si plánujte si jedlo a spravte si z jeho konzumácie „pomalý“ sviatok. Užitočnou pomôckou je nutričná digitálna váha, ktorá zobrazuje po zadaní kódu potraviny na displeji nielen energetický obsah, ale i percentuálne zastúpenie jednotlivých živín.

Ale pozor! Nezabúdajte jesť , pretože chudneme jedením – nie nejedením!

Ako na to s pohybom? 

Pohyb je zdravie. Vyberte si pohybovú aktivitu, ktorá vás baví a postupne zvyšujte jej dávky. Začať môžete s cieľom 10 000 krokov chôdze denne, pridať môžete beh, turistiku, tanec, plávanie,  korčuľovanie, nordicwalking a 2-3 krát do týždňa aj silový tréning. V začiatkoch je vhodné osloviť odborníka na pohybové aktivity.

Nezabudnite – viac blahobytu a pohodlia, neznamená viac zdravia! 

A ak sa vám nedarí, nehanbite sa požiadať o pomoc svojho všeobecného lekára!

A čo získate ako dokážete svoju hmotnosť znížiť o 5 až 10 %?

 • 20 % zníženie rizika predčasného úmrtia
 • 44 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného zvýšenou hladinou cukru v krvi
 • 50 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného nádorovými ochoreniami
 • 35 % zníženie celkového rizika nádorových ochorení
 • 10 % zníženie rizika úmrtia zapríčineného kardiovaskulárnymi ochoreniami
 • a pár rokov život naviac!

 Autorka: Tatiana Šušková

Odborný garant článku: MUDr. Peter Makara, všeobecný lekár pre dospelých, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

 Zdroje: 

Onkokontrola krčka maternice Zdroj foto: www.stock.adobe.com zápal pankreasu liečba vysoký krvný tlak Kolorektálny karcinóm – rakovina hrubého čreva Ako schudnúť natrvalo_ Čo robiť ak nefunguje žiadna diéta_stop obezite

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv