Stretnutie zástupcov SSVPL s ministerkou zdravotníctva

Pridané 1. marca 2024 | Článok -

Z iniciatívy Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva sa dňa 27.2.2024 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti s ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzanou Dolinkovou.

Účastníkmi stretnutia boli prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH, viceprezident SSVPL MUDr. Peter Lipovský a predsedníčka Mladých praktikov MUDr. Katarína Kováčová, MHP. Zo strany Ministerstva zdravotníctva SR sa k pani ministerke pripojili aj štátny tajomník Ing. Michal Štofko, PhD. a riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve MZ SR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.

Zástupcovia SSVPL informovali ministerku zdravotníctva o aktivitách spoločnosti a nastolili dôležité otázky financovania. Diskutovali aj o predgraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní všeobecných lekárov i príprave mladých praktikov na prax. Upozornili, že s ohľadom na zvyšujúce sa mzdy sestier a lekárov v nemocniciach stráca všeobecné lekárstvo konkurencieschopnosť. Opäť poukázali na skutočnosť, že všeobecní lekári pre dospelých tvoria základ zdravotníctva a nemalo by sa nich zabúdať.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva nadviazala na dobré pracovné vzťahy s Ministerstvom zdravotníctva SR a hoci sa hovorilo o náročných témach diskusia sa niesla v konštruktívnom a pozitívnom duchu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv