Oznam kontaktného úradu WONCA – WHO svojim členským organizáciám

Pridané 15. septembra 2019 | Článok -

1. septembra 2019, Viviana Martinez-Bianchi, M.D.

 

Vážené členské organizácie,

Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila výzvu na projekty k téme „Rozvoj vedy a praxe primárnej zdravotníckej starostlivosti ako základu pre všeobecné zdravotné pokrytie: výzva na predkladanie projektov“.

Autori Etienne V Langlois, Shannon Barkley, Edward Kelley a Abdul Ghaffar zdôrazňujú, že valné zhromaždenie SZO 2019 uznalo „úlohu primárnej zdravotníckej starostlivosti v poskytovaní komplexných zdravotných služieb potrebných naprieč životným cyklom, vrátane prevencie, liečby, rehabilitácie a paliatívnej starostlivosti“ a odporúča posilnenie primárnej zdravotníckej starostlivosti na splnenie cieľov udržateľného rozvoja.

Uvítajú „rukopisy, ktoré zachytávajú učenie sa a skúsenosti pri zavádzaní stratégií a zásahov primárnej zdravotníckej starostlivosti, ako aj posilnenie systémov primárnej zdravotníckej starostlivosti.“

Povzbudzujeme naše členské organizácie, aby predložili články zdôrazňujúce úlohy rodinnej medicíny, aby viedli tímy primárnej zdravotníckej starostlivosti v zlepšovaní zdravia pre všetkých.

 

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

Viviana Martinez-Bianchi, M.D.,

 

whowonca@wonca.net

World Organization of Family Doctors (WONCA),

Výkonný člen komisie & kontaktného úradu SZO 2018-2020

web: http://www.globalfamilydoctor.com

email: Whowonca@wonca.net

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv