2.Vasco da Gama Movement Fórum 2015 v Dubline

Pridané 29. marca 2015 | Článok -

2.Vasco da Gama Movement Fórum v dňoch 20. – 21. februára 2015 v Dubline v Írsku

Vasco da Gama Movement Forum

Európska organizácia mladých všeobecných lekárov VdGM na čele s prezidentom Petrom A Sloane, v spolupráci s Írskou asociáciou všeobecných lekárov usporiadala vo februári jedinečnú aktivitu, na ktorej sa stretlo a aktívne sa podieľalo viac ako 300 mladých všeobecných lekárov nielen z Európy.

Každý mladý lekár mal možnosť zúčastniť sa štyroch workshopov, mnohých prednášok i zapojiť sa aktívne do dobrovoľných tvorivých dielní.

 

Ja som využila možnosť absolvovať aj dobrovoľný workshop 4 hodiny pred začiatkom samotného Fóra – Spoznávanie Dublinu – v sprievode profesionálneho sprievodcu. Fórum som otvorila diskusiou na tému „Vodcovské schopnosti vo všeobecnom lekárstve“, kde pracovnú skupinu viedol prezident Európskej WONCA Job FM Metsemakers z Holandska.

Vodcovské schopnosti vo všeobecnom lekárstve

Určitý potenciál vodcovstva potrebuje každý samostatný praktik, veď na jeho pleciach je manažment celého chodu ambulancie. Nasledovala séria prednášok na tému ekonomickej krízy v zdravotníctve. Môj druhý workshop bol o psychosociálnych bariérach, ktoré musíme prekonávať pri pokuse o zavádzanie zmien do praxe, prednášala a usmerňovala nás doktorka M. C. Thomas z Veľkej Británie.

Deň sme zakončili slávnostnou otváracou ceremóniou a nasledovala večera a zábava pri írskych tancoch.

Druhý deň fóra som začala Bálintovou skupinou, ktorú viedli moji priatelia MUDr. Martin Seifert z Českej republiky a doktorka Solveig Carmienke z Nemecka. Vysvetlili nám, akým spôsobom spracovať vlastnú frustráciu pomocou diskusie v skupine. Nepochybne najdôležitejšiu rolu v Bálintovej skupine zohrávajú skúsení koordinátori, akými Dr. Seifert a Dr. Carmienke nepochybne sú.

Po prvom workshope nasledovali ešte 2 bloky prednášok so zameraním na budúcnosť Vasco da Gama Movement. Ďalší môj workshop bol zameraný na zmeny vo výučbe medikov aj mladých všeobecných lekárov, ktoré by bolo vhodné zaviesť do praxe, v diskusii nás navigovali doktorky Hannah Haumann a Solveig Carmienke z Nemecka.

Nasledovala prezentácia posterov, kde dobrovoľníci prezentovali pridelený poster a následne sa k prezentácii vyjadril jeho autor. Mala som možnosť prezentovať poster tureckej autorky doktorky Candan Kendir Copurlar, ktorý bol venovaný šíreniu medicínskej osvety medzi pacientmi cestou webovej stránky spravovanej zdravotníkmi.

Bolo nepochybne veľmi podnetné venovať sa posterom, len čas venovaný jednotlivým projektom by mal byť v budúcnosti ohraničený, aby sme mali možnosť prezrieť si aj postery umiestnené v iných sálach.

Druhý deň Fóra vyvrcholil prezentáciou prác, ktoré boli nominované na udeľovanie ceny za výskum. Cenu získal aktívny holandský lekár Persijn Honkoop.

Vasco da Gama Movement Forum

Po slávnostnom záverečnom ceremoniáli sme sa presunuli do elegantných priestorov najväčšieho pivovaru Guinness Storehouse, kde sme si v priateľskej atmosfére spoločne užili výhľad na mesto a debaty do neskorých nočných hodín.

Bola som veľmi potešená tiež účasťou ďalšej mladej lekárky zo Slovenska zaradenej v odbore všeobecné lekárstvo – doktorky Márie Obecajčíkovej, ktorá sa tiež podelila s nami o svoje zážitky.

S pozdravom MUDr. Ľudmila Resutíková, predsedníčka Mladých Praktikov – pracovnej skupiny SSSVPL

 

Kongres v Dubline

O kongrese praktických lekárov v Dubline som sa dozvedela zo stránky mladých praktikov, zaujalo ma to, preto som sa zaregistrovala. Organizácia bola výborná, atmosféra priateľská a témy zaujímavé.

Okrem prednášok sme mali možnosť si vybrať semináre podľa vlastného záujmu. Vybrala som si diskusiu/seminár o domácom násilí, vedený Ninou Monteiro a Sarou Belinchon, ktorý poukazoval na to, že praktický lekár (ev. špecialista) sa môže s danou problematikou stretnúť. Názorným príkladom nám bolo predvedené, ako môže byť riešený daný problém v ambulancii lekára.

Vasco da Gama Movement Forum Dublin

Boli sme rozdelení do skupín, v ktorých sme problém rozoberali, úlohou bolo aj zhodnotiť postup lekára – čo viac by mohol urobiť. Navrhovali sme možnosti, riešenia. Myšlienkou seminára bolo hlavne to, aby sme na daný problém pomýšľali a vedeli sa vyrovnať s danou problematikou. Myslím, že to bola téma, nad ktorou sa určite treba zamyslieť a, žiaľ, v mnohých prípadoch aj stále aktuálna.

Ďalší seminár bol skôr na odľahčenie, týkal sa meditácie, viedli ho Ming Rawat a Paula Martin, cieľ bol jasný: schopnosť naučiť sa popri práci aj relaxovať, nájsť si čas na oddych. Cvičením sme sa učili, ako meditovať, a myslím, že pre všetkých to bolo zaujímavé cvičenie zakomponované do programu.

Následný seminár o ATB rezistencii, vedený Christinou Svanholm a Nualou O’Connor, by som odporúčala určite. V skupinách, kde boli lekári z rôznych krajín, sme mali možnosť diskutovať o predpisovaní ATB, postoji pacientov k terapii antibiotikami. Cieľom seminára bolo, aby sa každý účastník vrátil do vlastnej praxe s väčším povedomím a informovanosťou o používaní antibiotík, možnostiach predchádzania rezistenciám.

Vasco da Gama Movement Forum Írsko 2015

Posledný seminár bol zameraný na vplyv pohlavia na každodennú prax, viedli ho Yusianmar Mariani a Sara Rigon. Cieľom seminára bolo vniesť do praxe postoj porozumenia a spolupráce medzi ženami a mužmi, povzbudiť účastníkov, aby reagovali na silný vplyv pohlavia na náš každodenný život.

Odporúčala by som kongres každému, kto má chuť sa dozvedieť niečo nové, diskutovať o daných problematikách, spoznať nových ľudí. Na výber bolo dostatočné množstvo diskusií.

Určite by som si daný kongres rada zopakovala, s tým, že by som si vybrala aj iné semináre. Odporúčala by som kongres všetkým praktikom a budem rada, ak nás bude viac, možno už na ďalšom kongrese v Jeruzaleme(?).

 

S pozdravom

Obecajčíková Mária

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv