3. Dni Mladých praktikov 2022

Článok | 27. mája 2022

2. Dni mladých praktikov 2021

Článok | 21. mája 2021

2. Dni mladých praktikov 2021

Článok | 6. apríla 2021

Vzdelávanie, prax aj relax

Článok | 7. februára 2020

Mladí praktici sú stále aktívnejší

Článok | 7. februára 2020


ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv