AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE: Žiadosť o pandemické nemocenské (karanténna PN) od 02.11.2020

Pridané 2. novembra 2020 | Článok -

Postup pri pandemickom nemocenskom od 2. novembra 2020

Postup vypracovaný v súlade s platnými opatreniami ku dňu 2. novembra 2020

Na pandemické nemocenské má pacient nárok v prípade, ak bol ošetrujúcim lekárom uznaný za práceneschopného a to z dôvodu, že:

 • bol pozitívne testovaný,
 • javí príznaky ochorenia,
 • bol v kontakte s nakazenou osobou alebo
 • sa vrátil z rizikovej krajiny – zoznam rizikových krajín nájdete na tomto odkaze: https://korona.gov.sk/ehranica/ ).

Aký je postup?

 1. Pacient kontaktuje ošetrujúceho lekára a ten mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN.

V prípade, ak bol pacient pozitívne testovaný alebo javí príznaky ochorenia, bol v kontakte s nakazenou osobou alebo sa vrátil z rizikovej krajiny, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že ošetrujúci lekár uzná, že je to dôvodné a pacient ho o to požiada, ošetrujúci lekár vystaví potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie a to aj bez fyzického vyšetrenia pacienta.

Ošetrujúci lekár je povinný pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti pre nariadené karanténne opatrenie/izoláciu postupovať podľa platných usmernení vydanými Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

Odkaz na usmernenie účinné od 30.10.2020:

 1. Ošetrujúci lekár vystavené potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne

Ošetrujúci lekár vystavené potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti pacienta zašle Sociálnej poisťovni do evidencie.

Dočasná práceneschopnosť pre priznanie dávky musí byť potvrdená ošetrujúcim lekárom.

 1. Pacient vyplní formulár, ktorým si uplatní nárok na pandemické nemocenské a zašle ho do Sociálnej poisťovne

Pacient po kontaktovaní ošetrujúceho lekára vyplní formulár, ktorým si uplatňuje svoj nárok na výplatu pandemického nemocenského. Pacient tento formulár musí doručiť Sociálnej poisťovni jednou z nasledujúcich možností:

 • a) využitím elektronického formulára, ktorý bude zverejnený na stránke https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka v priebehu 45. týždňa (teda v týždni od 2. novembra 2020), ak má aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom
 • b) zaslaním formulára Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie. Podpis sa nevyžaduje. UPOZORŇUJEME, že pdf formulár si treba najprv uložiť do svojho PC, vyplniť, po vyplnení uložiť, skontrolovať uložené údaje a následne zaslať ako prílohu e-mailu – prostredníctvom tzv. „korona“ e-mailovej schránky miestne príslušnej pobočky sociálnej poisťovne:
 •  c) zaslaním vyplneného a podpísaného elektronického formulára uvedeného v písmene b) poštou na adresu príslušnej pobočky (na tomto odkaze nájdete adresu príslušnej pobočky: https://www.socpoist.sk/kontakty–xly/48023s )
 1. Sociálna poisťovňa spáruje potvrdenie ošetrujúceho lekára a žiadosť pacienta.

Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku.

Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na pandemické nemocenské vznikne, následne začne Sociálna poisťovňa vyplácať túto dávku.

Nemocenské sa zamestnancovi vypláca od prvého dňa od kedy mu bola nariadená karanténa alebo izolácia.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv