Ambulancie, máte zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta?

Pridané 13. augusta 2020 | Článok -

Štát má záujem na tom, aby bol každý poskytovateľ tip-top. To či ambulancia poskytuje starostlivosť v súlade s diagnostickými a terapeutickými štandardami ministerstvo zdravotnícka kontroluje v rámci tzv. klinického auditu.

Súčasťou tejto kontroly je aj zisťovanie, či má ambulancia zavedený interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Čítajte VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv