Môže si pacient nahrávať lekára pri vyšetrení? – 2. časť seriálu

Pridané 11. decembra 2023 | Článok -

Čo ak si pacient chce vyhotoviť záznam z vyšetrenia? Potrebuje na to súhlas lekára alebo si ho môže vyhotoviť aj bez jeho súhlasu?

Čo robiť v prípade, že s vyhotovením súhlasu lekár nesúhlasí a napriek tomu tak pacient urobí? Môžete v takom prípade odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť?

Môže lekár vyhotoviť audiovizuálny alebo zvukový záznam z vyšetrenia?

V druhej časti pripraveného seriálu sa budeme primárne venovať trestnoprávnej rovine vyhotovovania a zverejňovania záznamov. Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv