NCZI bude lekárov informovať o koronavíruse prostredníctvom aplikácie eAlerts

Pridané 18. marca 2020 | Článok -

V Bratislave dňa 18. 03. 2020

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) doplnilo aplikáciu eAlerts určenú pre lekárov o najaktuálnejšie informácie o koronavíruse.

V záložke Koronavírus sa lekári dozvedia postup pre transport pacienta s podozrením na koronavírusové ochorenie COVID-19, usmernenie  hlavného hygienika Slovenskej republiky či prehľad webových stránok s relevantnými informáciami o koronavíruse.

Dôležitou súčasťou aplikácie eAlerts je prehľad aktuálnych opatrení. „Aplikácia obsahuje dôležité informácie pre lekárov týkajúce sa koronavírusu. Prostredníctvom nej budú informovaní o komplexných aktuálnych opatreniach vydaných Sociálnou poisťovňou či Úradom verejného zdravotníctva,“ hovorí generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

„Sme radi, že budeme dostávať spoľahlivé a overené informácie priamo na náš mobil. Preto odporúčame všetkým lekárom, aby si aplikáciu eAlerts stiahli a tá bude fungovať ako rýchly informačný kanál. Budeme tak mať všetky dôležité informácie na jednom mieste,dodáva MUDr. Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Aplikáciu eAlerts ezdravie poskytuje NCZI bezplatne pre mobilné zariadenia používajúce iOS (Apple) alebo Android.


O organizácii:

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) – štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel

Hovorca

Národné centrum zdravotníckych informácií
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk


Návod na stiahnutie applikácie eAlerts:

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv