Aktualizácia: Odborné usmernenie k liekom Lagevrio a Paxlovid

Pridané 23. augusta 2022 | Článok -

Radi by sme Vás informovali, o zmene v odborných usmerneniach (nižšia aj ako pdf dokumenty):

  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liekom Paxlovid 150 mg + 100 mg pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19.
  • Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k liečbe antivirotickým liečivom molnupiravir (Lagevrio 200 mg) pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19.

Zmena sa týka Článku 3 –Indikácia liečby:

Liečba Paxlovid 150 mg + 100 mg / Liečba molnupiravirom (Lagevrio 200mg) je indikovaná u dospelých pacientov s miernym až stredne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 s potvrdeným ochorením COVID-19 metódou RT-PCR, LAMP testu alebo antigénovým testom vykonaným  testovacou autoritou, ktorá vie zadať výsledok do informačných systémov Moje e-zdravie, IS COVID, EPIS.

Aktualizované metodické usmernenia nájdete tu:

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv