Cena za vedu a techniku 2018

Pridané 22. novembra 2018 | Článok -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci podpory rozvoja vedy a techniky a ocenenia mimoriadnych výsledkov v tejto oblasti, udelilo aj v roku 2018 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky na Slovensku „Cenu za vedu a techniku“.

V rámci slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 8. novembra 2018 v Inchebe Expo Aréna Bratislava, boli slávnostne udelené ceny v  kategóriách: Osobnosť vedy a techniky
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Popularizátor vedy
Vedecko-technický tím roka

 

Je nám cťou zablahoželať našej kolegyni MUDr. Adriane Šimkovej za získanie najvyššieho ocenenia v oblasti vedy a techniky na Slovensku.

vedanadosah.cvtisr.sk:

Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám bola ocenená MUDr. Adriana Šimková, PhD. v kategórii Osobnosť vedy a techniky.

Laureátka je odborníčkou v oblasti Všeobecné lekárstvo; jej pracoviskom je Dr. med. PV. s. r. o. Vedeckú prácu obhájila na tému „Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom na základe detekcie vybraných genetických polymorfizmov a tuhosti cievnej steny“.

Zameriava sa v nej najmä na preventívnu medicínu, ktorá patrí medzi hlavné piliere všeobecného lekárstva. Predkladá jednoduchý a efektívny nástroj uplatniteľný v primárnej sfére na odhalenie asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám.

Za túto prácu autorka získala cenu za najhodnotnejšiu prezentáciu v sekcii kardiológia 1 na XXXII. Dňoch mladých internistov v Olomouci roku 2013. Výstupy z práce aktívne uplatňuje vo svojej klinickej praxi.

Ako doterajšia členka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva prednáša na výročných konferenciách, aktívnou účasťou participuje na vzdelávacích seminároch určených nielen pre všeobecných lekárov, ale i špecialistov.

Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s laureátkou na Cenu za vedu a techniku MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre Vás prekvapením?

A. ŠIMKOVÁ: Správa o získaní ocenenia ma zastihla pri obede na XXXIX. Výročnej konferencii všeobecných lekárov vo Vysokých Tatrách organizovanou Slovenskou spoločnosťou všeobecného a praktického lekárstva (SSVPL). Telefonicky mi ju oznámil môj kolega – lekár, ktorý ma upozornil, aby som si pozrela firemný mail, že ma oceňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v kategórii „Osobnosť vedy a techniky“ za rok 2018. A ja že, aby si zo mňa neuťahoval…

Dlhú správu v emailovej schránke som prečítala aspoň trikrát, aby som jej obsah mohla „stráviť“. Je to vôbec možné? Ja? Miešal sa vo mne pocit radosti, uznania, vďačnosti … Na cenu ma nominovala SSVPL. Pri vypisovaní potrebných dokumentov  som si hovorila, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Nakoniec komisia rozhodla, že moja práca bude ocenená. Tohtoročný kongres všeobecných lekárov mal názov „Všeobecné lekárstvo v tieni“, ale aj vďaka MŠ sa všeobecné lekárstvo dostáva z tieňa pomaly na výslnie. Vidím v tom symboliku.

CELÝ ROZHOVOR s MUDr. Adrianou Šimkovou si môžete prečítať TU.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv