Súťaž


Chcete sa stať účastníkom 28. Európskej konferencie WONCA, ktorá sa bude konať 7.-10.6. 2023 v Bruseli?

Mladí praktici vyhlasujú súťaž kazuistík na ľubovoľnú tému pre všeobecných lekárov a všeobecné lekárky. Výhrou pre víťaza súťaže bude vstup na 28. Európsku konferenciu WONCA v roku 2023 spolu s ubytovaním a uhradením cestovných nákladov.

 

Kazuistika musí v stručnej forme obsahovať relevantné body – terajšie ochorenie, anamnéza, subjektívny a objektívny nález, diagnostický postup a záver. Obrazový materiál je vítaný.

Dĺžka kazuistiky nie je obmedzená, jej minimálny rozsah však predstavuje obsah najmenej na 1 powerpointový slide. Do súťaže môže jednotlivec poslať maximálne 5 kazuistík, z ktorých všetky prechádzajú do žrebovania.

Svoje práce môžu posielať záujemcovia a záujemkyne, ktorí a ktoré sú členmi a členkami SSVPL do 12.10.2022 na adresu kovacova@ssvpl.sk.

Prihlášku za člena SSVPL/Mladí praktici môžete stiahnuť TU.

Najzaujímavejšie kazuistiky budú prezentované v bloku Mladý praktik  “1 slide 5 min ” na konferencii dňa 13.10.2022 (s menom autora alebo anonymne).

Výherca súťaže bude vyžrebovaný 13. októbra 2022 na 43. Výročnej konferencii SSVPL v Hornom Smokovci v bloku Mladý praktik.

Kto sú Mladí praktici?

Mladí praktici sú mladí lekári a mladé lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári a všeobecné lekárky do 5 rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv