Súťaž


Súťaž kazuistík Mladých praktikov pokračuje!

Mladí praktici vyhlásili pred 43. Výročnou konferenciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva pre všeobecných lekárov a všeobecné lekárky súťaž kazuistík na ľubovoľnú tému.

Výhrou bol voľný vstup na 28. Európsku konferenciu WONCA v roku 2023 spolu s ubytovaním a uhradením cestovných nákladov. Výhercu/výherkyňu súťaže kazuistík sme žrebovali 13. októbra 2022 na 43. Výročnej konferencii SSVPL v Hornom Smokovci v bloku Mladý praktik.

Výherkyňou sa stala MUDr. Ema Míznerová, mladá praktička z Bratislavy. Téma jej kazuistiky znela – Nové diagnózy a manažment pacienta v ordinácii obvodného lekára a môžete sa s ňou zoznámiť v tomto vydaní Praktika. Zaujímavosťou je, že doktorka Míznerová sa do súťaže zapojila až v posledný deň vyhlásenej súťaže, ale vyplatilo sa. Srdečne jej gratulujeme a prajeme jej príjemný zážitok z 28. Európskej konferencie WONCA 7. – 10. júna 2023 v Bruseli.

 

Súťaž kazuistík pre veľký úspech opakujeme! Vyhlasujeme VIANOČNÚ SÚŤAŽ KAZUISTÍK o hodnotnú cenu. Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek s členstvom v SSVPL. Kazuistika tentoraz nemusí spĺňať nároky presne vymedzených častí. „Téma kazuistiky je ľubovoľná, dôležité však je, aby mala svoju štruktúru a ‚pointu‘ a bola svojím posolstvom zaujímavá aj pre kolegov,“ spresňuje predsedníčka Mladých praktikov MUDr. Katarína Kováčová.

Obrazový materiál je vítaný. Dĺžka kazuistiky nie je obmedzená, jej minimálny rozsah však predstavuje obsah najmenej na 1 powerpointový slide. Do súťaže môže jednotlivec poslať aj viac kazuistík, maximálne však 5, z ktorých všetky prechádzajú do žrebovania. Kazuistiku zverejňujeme len so súhlasom autora.

Svoje práce môžu posielať záujemcovia a záujemkyne, ktorí sú členmi a členkami SSVPL do predĺženého termínu 31. 1. 2023 na adresu SSVPL sutaz@ssvpl.sk.

A o čo súťažíte, ak sa s nami podelíte o zaujímavý prípad z vašej ambulancie? Víťaz vianočnej súťaže kazuistík získa prenosný EKG  – prístroj BTL CARDIOPOINT FLEXI 12 ECG.

Meno autora víťaznej kazuistiky sa dozviete v ďalšom vydaní Všeobecného praktika a na novej webovej stránke www.mladipraktici.sk.

Prihlášku za člena SSVPL/Mladí praktici môžete stiahnuť TU.

Kto sú Mladí praktici?

Mladí praktici sú mladí lekári a mladé lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári a všeobecné lekárky do 5 rokov po atestácii. Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv