Čo hrozí lekárovi, ak odmietne prijať príkaz na výkon pracovnej povinnosti?

Pridané 22. novembra 2020 | Článok -

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a nedostatok zdravotníckych pracovníkov bol v posledných týždňoch niektorým lekárom doručený príkaz na pracovnú povinnosť vydaný okresným úradom.

Preto by sme Vám chceli ozrejmiť, ako máte postupovať v prípade, ak Vám bude doručený príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti mimo vášho obvyklého pracoviska, a to na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze.

Čítajte VIAC TU. 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv