Čo hrozí lekárovi v prípade nepravdivého zápisu do zdravotnej dokumentácie?

Pridané 6. februára 2020 | Článok -

Zdravotná dokumentácia predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave pacienta, ako aj o poskytnutej zdravotnej starostlivosti tomuto pacientovi.

Zjednodušene povedané zdravotná dokumentácia je prameňom informácií pre lekárov, ktorí poskytujú pacientovi zdravotnú starostlivosť, aby poznali jeho zdravotný stav a vedeli mu následne stanoviť správnu liečbu. Dôsledkom toho je, že nároky na zápis údajov do zdravotnej dokumentácie možno označiť za prísne a to nie len z etického a morálneho hľadiska, ale dokonca aj z právneho.

Čo hrozí  v prípade, ak napríklad pediater zapíše do zdravotnej dokumentácie nepravdivý údaj o tom, že sa pacient podrobil povinnému očkovaniu, ktoré nikdy v skutočnosti neprebehlo? Odpoveď na túto otázku si ponúkneme v nasledujúcich riadkoch.

Čítajte viac tu.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv