Čo musí mať ambulancia uvedené na prístupnom a viditeľnom mieste?

Pridané 2. októbra 2019 | Článok -

Zo zákona poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré je povinný dodržať, v opačnom prípade mu môže byť uložená pokuta zo strany príslušného samosprávneho kraja.

V článku sme sa zamerali na to, čo by mal mať poskytovateľ uvedené na viditeľnom mieste napríklad v čakárni, či na dverách ambulancie.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv