Odklad sankcií pri eKase neznamená možnosť ignorovať povinnosti

Pridané 2. októbra 2019 | Článok -

Parlament schválil novelu zákona, ktorá znamená opustenie od ukladania sankcií podnikateľom pri evidencii tržieb v systéme eKasa do 31. decembra 2019. Toto opustenie od uloženia sankcií je ale podmienene tým, že subjekt požiada o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient na webovom sídle Finančnej správy.

Aj keď opustenie od ukladania sankcií u mnohých subjektov môže evokovať, že došlo k odkladu povinností evidovať tržby prijaté v hotovosti v systéme eKasa, nie je to úplne tak. Opustenie od ukladania sankcií do 31.12.2019 neznamená, že do tohto dátumu ambulancie a lekárne môžu ignorovať povinností spojené so systémom eKasa.

Čo presne daná novela prináša a za akých podmienok Vám bude odpustené uloženie sankcie sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čítajte viac tu.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv