Čo znamenal rok 2022 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu zmien v legislatíve? – 2. časť

Pridané 11. januára 2023 | Článok -

TÉMY:

Rok 2022 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie nejednej ambulancie.

Najvýznamnejšie zmeny v roku 2022 znamenala pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.).

V druhej časti venovanej prehľadu zmien, ktoré sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2022, sa pozrieme na elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti, ale napr. aj na dôležitú, aj keď asi nie veľmi šťastnú, zmenu v oblasti poučenia pred zdravotnými výkonmi.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv