Čo znamenal rok 2022 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu zmien v legislatíve? – 1. časť

Pridané 9. januára 2023 | Článok -

TÉMY:

Rok 2022 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie nejednej ambulancie.

Najvýznamnejšie zmeny v roku 2022 znamenala pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorá bola schválená ešte koncom roka 2021.

Pri množstve práce, ktoré máte, je pre vás určite náročné v spleti množstva informácií zachytiť tie, ktoré by sa týkali vašej profesie. Aby vám nič neušlo, v najbližších riadkoch vám prinášame prehľad noviniek legislatívy v oblasti zdravotníctva, ktoré sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2022.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv