Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

Pridané 2. mája 2018 | Konferencia -

Termín konania

21. – 22. jún 2018

Miesto konania

Kongres Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Demänovská dolina Jasná

Dôležité termíny

31. marec 2018 posledný termín na elektronické zaslanie abstraktov
15. apríl 2018 oznámenie autorovi o prijatí/neprijatí abstraktu
30. apríl 2018 posledný termín úhrady včasného registračného poplatku
30. apríl 2018 posledný termín na zaslanie objednávky na ubytovanie
15. máj 2018 uverejnenie definitívneho programu na www.obezitologia.sk

 

Hlavné témy kongresu

  • Všeobecný praktický lekár a manažment obezity
  • Lifestyle a obezita
  • Detská obezita – “Neodmysliteľný” fenomén súčasnosti
  • Pečeň a metabolický syndróm
  • Obézny pacient a jeho “internistické” diagnózy
  • Hypertenzia a obezita – nerozlučný párik
  • Kognitívno-behaviorálny postup v liečbe obezity
  • Zahraničné skúsenosti v liečbe obezity
  • Postoj VŠ v boji s obezitou

Na stiahnutie

1. informácia o kongrese (.pdf, 2.1 MB)

harmonogram_dpo

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv