Keď mladá praktička príde do cieľa, odovzdáva štafetu ďalej…

Pridané 1. februára 2018 | Článok -

Áno, obdobie kedy sa začínajúci všeobecný lekár môže hlásiť k mladým praktikom je časovo obmedzené, pre mňa osobne bolo veľkou cťou ho využiť práve na pozíciu predsedníčky Mladých praktikov v rokoch 2014 až 2018.

Ako to teda funguje, kto môže byť mladým praktikom?

Lekári zaradení do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do 5 rokov po atestácii. Mladí praktici sú odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje ich aktivity.

Podarilo sa nám spoločne s doktorkou Andreou Michalkovou zmodernizovať a oživiť našu internetovú stránku www.mladipraktici.sk. Slúži ako prvý styčný bod pre nových záujemcov o všeobecné lekárstvo a členstvo u Mladých praktikov a ako nový administrátor sa jej ujme rezident Ján Mitrík.

Mojou prioritou ako predsedníčky celý čas bolo rozširovanie našich kruhov o mladých lekárov, propagáciu odboru Všeobecné lekárstvo. Rada som vždy prijímala nových aktívnych členov z radu rezidentov a mladých všeobecných lekárov, ale i skúsených starších sympatizantov. Vďaka doktorke
Eve Hudobovej sa rozbehla na sociálnej sieti Facebook diskusná stránka s názvom Mladí Praktici Slovensko, kde zdieľame mnohé aktuálne a horúce témy, pani doktorka bude v administácii stránky naďalej pokračovať.

Mladí praktici zo Slovenska sú aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého kontaktu v Európe, čo ma veľmi teší. Patria do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou
konferenciou WONCA (World family doctors caring for people = svetová organizácia rodinných a praktických lekárov). Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy sa zúčastňujú aj tí naši slovenskí na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to
najlepšie z Európy k nám.

Tento rok už v januári dostali príležitosť zúčastniť sa Fóra v Porte (Portugalsko) noví kolegovia lekári Radovan Antoš, Tomáš Kolonyi a Peter Lipovský, ktorých to nabudilo aj do ďalších aktivít a nesmierne ma potešili svojou úspešnou kandidatúrou v marci 2018 vo voľbách na voľné pozície u Mladých praktikov.

Pán doktor Peter Lipovský z Bratislavy sa stal novým predsedom Mladých praktikov a od 1.4.2018 zostavil tím, ,kde pán doktor Radovan Antoš sa stal podpredsedom a národným koordinátorom výmenných pobytov, v čom ho bude podporovať pani doktorka Lýdia Očipková. Pani doktorka Ľubica Forraiová bude viesť vedecký sekretariát a doktor Tomáš Kolonyi bude mať na starosti správu financií.

Každoročne Mladí praktici prezentujú na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách svoje aktivity a budú v tom naďalej pokračovať v novom veľmi produktívnom zložení. Veď majú pred sebou skutočnú výzvu, pripraviť v roku 2019 Pre-konferenciu európskeho hnutia Vasco da Gama!

Ja nových kolegov naďalej budem rada podporovať z výboru SSVPL, kde by som chcela aj po nových voľbách naďalej presadzovať šírenie osvety o správnom vykazovaní výkonov zdravotným poisťovniam, pokračovať vo vzdelávacích aktivitách na tému EKG, pričiniť sa o rozvoj vidieckych všeobecných praxí a v neposlednom rade prispieť k príprave medzinárodnej konferencie WONCA v Bratislave v roku 2019.

MUDr.Ľudmila Resutíková,
všeobecná praktická lekárka,
členka Výboru SSVPL

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv