Dotazník: Starostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií

Pridané 11. októbra 2022 | Článok -

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pre zjednodušenie komunikácie s pacientom – hypertonikom, bol aktualizovaný dotazník, ktorý je súčasťou štandardu s názvom „Starostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií“.

V dotazníku boli aktualizované dátové polia, do ktorých môže pacient priamo vpisovať údaje (pôvodná verzia nemala možnosť používania tzv. „živých, vpisovateľných“ polí). Tento spôsob zberu údajov je komfortný a zjednodušuje ich následné spracovanie.

Pre správne zobrazenie dotazníka kliknite, prosím na View Fullscreen.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv