Informácia pre členov SSVPL: Pozor, do 30.9.2021 je potrebné zosúladenie údajov s.r.o. v obchodnom registri

Pridané 20. septembra 2021 | Článok -

Ambulancie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť vo forme obchodnej spoločnosti (najmä vo forme s.r.o.) si musia splniť nové zákonné povinnosti voči Obchodnému registru SR.

Obchodné spoločnosti si musia v zmysle prijatej novely Obchodného zákonníka splniť tri nové povinnosti voči Obchodnému registru SR (OR SR), a to:

  1. Zápis zmeny obmedzenia spôsobu konania štatutárnych orgánov spoločnosti – do 30.09.2021,
  2. Potvrdenie alebo zmena údajov o organizačnej zložke spoločnosti – do 30.09.2021 a
  3. Zosúladenie identifikačných údajov štatutárnych orgánov a zakladateľov spoločnosti.

Viac o tejto povinnosti:

Vypracovanie listín pre ORSR a následný zápis do registra za pediatrov môže vykonať advokátska kancelária hh PARTNERS.

Ak máte o našu pomoc záujem, tak sú dve možnosti:

  1. zavolať do hhPARTNERS a dohodnúť postup: +421 948 075 965, alebo napísať na podpora@medipravnik.sk, že máte záujem, alebo
  2. kúpiť túto službu online na https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/kupte-si-sluzbu-povinny-zapis-udajov-do-obchodneho-registra-146/ .

Po zakúpení služby Vás obratom bude kontaktovať zamestnanec kancelárie a vysvetlí Vám nasledujúce kroky. Od Vás budeme potrebovať len fotokópiu občianskeho preukazu a znenie Spoločenskej zmluvy/Zakladajúcej listiny.

Cena služby je 99 EUR bez DPH + 33 EUR súdny poplatok do ORSR (všetko spolu 151,80 EUR).

POZOR: ostávajú len 2 týždne. 
  • Zosúladenie údajov v obchodnom registri môžete urobiť sami (treba pripraviť aj zmeny v korporátnych dokumentoch, urobiť návrh na zápis do ORSR atď..).
  • Môžete skontaktovať advokátsku kanceláriu h&h PARTNERS, ktorá zosúladenie údajov vybaví cca. za 2 pracovné dni po doručení podkladov od klienta (scan OP a spoločenská zmluva spoločnosti). Pre členov a členky Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva pripravili výhodnú ponuku:

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv