Informovaný súhlas ako nástroj ochrany poskytovateľa

Pridané 3. septembra 2020 | Článok -

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no udelenie informovaného súhlasu zo strany pacienta je nevyhnutné pri každom poskytnutí zdravotnej starostlivosti (okrem prípadov, ktoré sú presne vymedzené v zákone) a to bezohľadu nato, o aký druh zdravotnej starostlivosti v danom prípade ide.

Kliknite na:

ČÍTAJTE VIAC TU.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv