Informovaný súhlas týkajúci sa liečby neregistrovaným liekom

Pridané 9. apríla 2021 | Článok -

Realizácia zdravotného výkonu v ambulancii je sprevádzaná s povinnosťou zdravotníckeho pracovníka riadne a preukázateľne poučiť pacienta o tomto výkone.

Podávanie lieku nie je zdravotným výkonom v pravom slova zmysle, tak ako ho charakterizuje samotný zákon, ale je to nepochybne súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dôležitým faktorom, ktorý musí podľa zákona predchádzať liečbe neregistrovaným liekom je okrem vydaného povolenia Ministerstva zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku aj získanie písomného súhlasu od pacienta s terapeutickým použitím takéhoto lieku.

ČÍTAJTE VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv