Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

Pridané 9. júla 2020 | Článok -

Všetky osoby, ktoré od 6. júla 2020 od 7:00 vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname menej rizikových krajín (zoznam nájdete nižšie), sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19.

Zoznam menej rizikových krajín:

 • Austrália
 • Belgicko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Čína
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Faerské ostrovy
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Chorvátsko
 • Holandsko
 • Írsko
 • Island
 • Japonsko
 • Južná Kórea
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Maďarsko
 • Malta
 • Monako
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Poľsko
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Taliansko

Izolácia v domácom prostredí je nariadená až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa osoby musia podrobiť najskôr na 5. deň izolácie. Domáca izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.

Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR od 10. júna od 7:00, sa musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou.

Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Telefónne čísla sú k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 15:00.

Okres

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ)

Telefón

e-mail

Bánovce nad Bebravou Trenčín 0911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Banská Bystrica Banská Bystrica 0918 659 580 epidbb@vzbb.sk
Formulár na stiahnutie
Banská Štiavnica Žiar nad Hronom 0911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
0911 214 488
Bardejov Bardejov (54) 472 39 05 bj.epida@uvzsr.sk
(54) 488 07 01
0917 121 946
Bratislava 1-5 Bratislava 0917 426 075 Formulár na stiahnutie
Brezno Banská Bystrica 0918 659 580 epidbb@vzbb.sk
Bytča Žilina 0911 600 203 za.epi@uvzsr.sk
0905 342 812
Čadca Čadca 0919 453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
Detva Zvolen (45) 555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Dolný Kubín Dolný Kubín 0908 460 521 dk.epd@uvzsr.sk
Dunajská Streda Dunajská Streda 0910 459 200 ds.koronavirus@uvzsr.sk
(31) 591 1234
(31) 591 1235
Galanta Galanta 0907 996 734 ga.epid@uvzsr.sk
Gelnica Spišská Nová Ves 0910 118 266
Hlohovec Trnava 0905 903 053 tt.epida@uvzsr.sk
Humenné Humenné (57) 775 26 07 hn.epi@uvzsr.sk
0908 440 174
Ilava Považská Bystrica (42) 44 502 33 pb.epid@uvzsr.sk
(42) 44 502 11
0911 727 930
Kežmarok Poprad 0911 635 260
Komárno Komárno 0911 305 651 koronaviruskn@uvzsr.sk.
Košice – 1-4, okolie Košice 0918 389 841
0918 389 842
Krupina Zvolen (45) 555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Kysucké Nové Mesto Čadca 0919 453 544 ca.koronavirus@uvzsr.sk
Levice Levice (36) 6 305 340 lv.epid@uvzsr.sk
0948 632 973
Levoča Poprad 0911 635 260
Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 0911 236 988 lm.oe@uvzsr.sk
0903 550 420
Lučenec Lučenec (47) 43 235 72 lc.epidemiologia@uvzsr.sk
Malacky Bratislava 0917 426 075 Formulár na stiahnutie
Martin Martin 0902 740 766 mt.epid@uvzsr.sk
Medzilaborce Humenné (57) 775 26 07 hn.epi@uvzsr.sk
0908 440 174
Michalovce Michalovce (56) 6880 617 mi.epid@uvzsr.sk
(56) 6880 621
Myjava Trenčín 0911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Námestovo Dolný Kubín 0908 460 521 dk.epd@uvzsr.sk
Nitra Nitra (37) 64 604 64 nr.epidaro@uvzsr.sk

nr.ockovanie@uvzsr.sk

(37) 65 604 61
Nové Mesto nad Váhom Trenčín 0911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Nové Zámky Nové Zámky (35) 64 009 97 nz.epid@uvzsr.sk
0903 464 532
Partizánske Prievidza so sídlom Bojnice (46) 519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
Pezinok Bratislava 0917 426 075 Formulár na stiahnutie
Piešťany Trnava 0905 903 053 tt.epida@uvzsr.sk
Poltár Lučenec (47) 43 235 72 lc.epidemiologia@uvzsr.sk
Poprad Poprad 0911 635 260
Považská Bystrica Považská Bystrica (42) 44 502 33 pb.epid@uvzsr.sk
(42) 44 502 11
0911 727 930
Prešov Prešov 0911 908 823 po.epidemiologia@uvzsr.sk

po.sekretariat@uvzsr.sk

po.riaditel@uvzsr.sk

0910 752 010
(51) 7580 337
(51) 7580 368
(51) 7580 345
(51) 7580 342
(51) 7580 351
Prievidza Prievidza so sídlom Bojnice (46) 519 20 26 koronavirus@ruvzpd.sk
Púchov Považská Bystrica (42) 44 502 33 pb.epid@uvzsr.sk
(42) 44 502 11
0911 727 930
Revúca Rimavská Sobota 0918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk
Rimavská Sobota Rimavská Sobota 0918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk
Rožňava Rožňava 0918 222 887 rv.koronavirus@uvzsr.sk
Ružomberok Liptovský Mikuláš 0911 236 988 lm.oe@uvzsr.sk
0903 550 420
Sabinov Prešov 0911 908 823 po.epidemiologia@uvzsr.sk

po.sekretariat@uvzsr.sk

po.sekretariat@uvzsr.sk

0910 752 010
(51) 7580 337
(51) 7580 368
(51) 7580 345
(51) 7580 342
(51) 7580 351
Senec Bratislava 0917 426 075 Formulár na stiahnutie
Senica Senica 0917 149 459
Skalica Senica 0917 149 459
Snina Humenné (57) 775 26 07 hn.epi@uvzsr.sk
0908 440 174
Sobrance Michalovce (56) 6880 617 mi.epid@uvzsr.sk
(56) 6880 621
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 0910 118 266
Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 0902 197 145 sl.epida@uvzsr.sk
0911 715 571
Stropkov Svidník 0911 614 378 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Svidník Svidník 0911 614 378 sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Šaľa Nitra (37) 64 604 64 nr.epidaro@uvzsr.sk

nr.ockovanie@uvzsr.sk

(37) 65 604 61
Topoľčany Topoľčany 0948 206 576 to.epid@uvzsr.sk

to.nozokomialky@uvzsr.sk

Trebišov Trebišov 0918 680 305 tv.epid@uvzsr.sk
(56) 67 24 993
Trenčín Trenčín 0911 763 203 tn.covid19@uvzsr.sk
Trnava Trnava 0905 903 053 tt.epida@uvzsr.sk
Turčianske Teplice Martin 0902 740 766 mt.epid@uvzsr.sk
Tvrdošín Dolný Kubín 0908 460 521 dk.epd@uvzsr.sk
Veľký Krtíš Veľký Krtíš 0905 285 057
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 0915 783 454 vt.epid@uvzsr.sk
Zlaté Moravce Nitra (37) 64 604 64 nr.epidaro@uvzsr.sk

nr.ockovanie@uvzsr.sk

(37) 65 604 61
Zvolen Zvolen (45) 555 23 58 zv.epid@uvzsr.sk
Žarnovica Žiar nad Hronom 0911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
0911 214 488
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 0911 214 488 zh.epid@uvzsr.sk
0911 214 488
Žilina Žilina 0911 600 203 za.epi@uvzsr.sk
0905 342 812

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4387:uvz-sr-kontakty-na-regionalne-urady-verejneho-zdravotnictva-vnsr-po-prichode-znrizikovych-krajin&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv