Kontrola ambulancie zo strany príslušného samosprávneho kraja

Pridané 9. novembra 2022 | Článok -

Ako iste viete, na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva najmä príslušný samosprávny kraj. Samosprávne kraje sú zároveň aj orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým vydali povolenie.

V článku sa dozviete, aké povinnosti kontroluje samosprávny kraj. Taktiež si povieme aj akú pokutu je možné uložiť ambulancii za nesplnenie konkrétnej povinnosti a budeme sa vás snažiť aj upozorniť na dôležité informácie.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv