Zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

Pridané 10. novembra 2022 | Článok -

Základnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom, aby bol dosiahnutý stav lege artis.

V prípade postupu non lege artis, môže byť voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uplatnená zodpovednosť. Je však možné pod zodpovednosť za stav non lege artis subsumovať zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení? Zodpovedá vôbec poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv