Ochrana osobných údajov v prostredí zdravotníctva

Kedy: 27.11. 2018 | Kde: Hotel Chopin, Bratislava

Škola očkovania pre všeobecných lekárov pre dospelých

Kedy: 23.1. - 24.1. 2019 | Kde: Limbová 2, Bratislava

XIII. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP

Kedy: 26.4. - 28.4. 2019 | Kde: Na Příkopě 22, Praha

X. Slovenský vakcinologický kongres

Kedy: 11.4. - 13.4. 2019 | Kde: Grand Hotel Praha Tatranská Lomnica

1. Dni mladých praktikov

Kedy: 29.3. - 30.3. 2019 | Kde: Hotel City, Galanta

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Kardiológia a Antitrombotiká

Kedy: 24.4. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Hepatológia a diabetológia

Kedy: 15.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Reumatológia a Neurológia

Kedy: 29.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Vakcíny a Infektológia

Kedy: 12.6. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava


Dôležité odkazy

wonca.net World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

vpl.sk Všeobecný praktický lekár

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Podujatia

Ďakujeme našim partnerom

medius idl

SSVPL v číslach


40 rokov
spoločnosti 1979 – 2019

1361 členov
SSVPL

od r. 2016
riadny člen WONCA

1085 účastníkov
na konferencii SSVPL


l