Ochrana osobných údajov v prostredí zdravotníctva

Kedy: 27.11. 2018 | Kde: Hotel Chopin, Bratislava

Škola očkovania pre všeobecných lekárov pre dospelých

Kedy: 23.1. - 24.1. 2019 | Kde: Limbová 2, Bratislava

XIII. jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP

Kedy: 26.4. - 28.4. 2019 | Kde: Na Příkopě 22, Praha

X. Slovenský vakcinologický kongres

Kedy: 11.4. - 13.4. 2019 | Kde: Grand Hotel Praha Tatranská Lomnica

1. Dni mladých praktikov

Kedy: 29.3. - 30.3. 2019 | Kde: Hotel City, Galanta

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Kardiológia a Antitrombotiká

Kedy: 24.4. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Hepatológia a diabetológia

Kedy: 15.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Reumatológia a Neurológia

Kedy: 29.5. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava

INOVATÍVNE LIEKY V MEDICÍNE: Vakcíny a Infektológia

Kedy: 12.6. 2019 | Kde: Limbová 12, Bratislava


uvery pre zdravotnikov

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv