Fórum európskych vidieckych lekárov v Rumunsku – 12th EURIPA RURAL HEALTH FORUM

Pridané 2. augusta 2023 | Článok -

Milé kolegyne a kolegovia, lekári z vidieckych aj mestských oblastí, aj tento rok  sa uskutoční stretnutie vidieckych lekárov z celej Európy, ktoré každoročne organizuje spoločnosť vidieckych lekárov EURIPA.

12 Th EURIPA RURAL HEALTH FORUM sa bude konať v dňoch od 19. do 21. októbra 2023 v Călimănești-Căciulata v Rumunsku.

Hlavnou témou konferencie bude : Rural Family Medicine – looking to the future (Vidiecke rodinné lekárstvo – pohľad do budúcnosti)

Registrovať sa môžete na adrese:  https://forum.euripa.org/   , nájdete tam aj všetky potrebné informácie o konaní podujatia.  Je možné prihlásiť  poster  alebo prednášku. Abstrakty je možné posielať  do 14. 8. 2023.

EURIPA Rural health Forum sa koná tohto roku už po dvanásty krát. Zúčastňujú sa na ňom lekári z vidieka, ale aj z miest, ktorých zaujíma problematika práce v odľahlejších oblastiach, kde nie sú k dispozícii všetky vyšetrovacie zložky  a dostupnosť špecialistov, či iných zdravotníckych služieb je vzdialená. Euripa podporuje aj mladých lekárov a dáva im príležitosti uplatniť sa formou spolupráce na medzinárodnej úrovni. Je to jedinečná možnosť stretnúť sa s lekármi z iných krajín a vymeniť si svoje skúsenosti prostredníctvom prednášok a  workshopov. Takmer vždy je aj možnosť navštíviť miestne ambulancie a oboznámiť sa s ich bežným chodom.  Pre mňa bola účasť na každej takejto konferencii veľkým zážitkom a odbornou skúsenosťou.

Pre ďalšie informácie ma kontaktujte na : bbl@post.sk (pre tých čo majú záujem, ďalšie info na našej výročnej konferencii v Starom Smokovci vo workshope “Social prescribing” ,alebo sociálna aktivita na predpis, v pozadí EURIPY)

MUDr. Beáta Blahová, PhD.
Člen International Advisory Board of EURIPA

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv