Lekárne, ambulancie počas krízovej situácie nemusíte plniť niektoré povinnosti v rámci pracovnej zdravotnej služby

Pridané 14. mája 2020 | Článok -

Ako sme už písali v predchádzajúcom článku Národná rada SR schválila zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Okrem iných bol zmenený a doplnený aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý upravuje povinnosť lekárne a ambulancie si zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu a v rámci ochrany zdravia pri práci im vymedzuje mnoho povinností.

Čítajte VIAC TU. 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv